Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Vesna Vasilj, dipl. ing. arh.
pomoćnica načelnika

Tel. 036/ 640 – 522
Fax. 036/ 640 – 537
E-mail: [email protected]

Općinska služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja slijedeće poslove i zadatke:

  • obavlja i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana,
  • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
  • obavlja poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, javnih površina, renta i doprinosa za skloništa,
  • obavlja stručne i poslove u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacijski plan i urbanistički projekti i drugi dokumenti prostornog uređenja koji su definirani Zakonom o prostornom uređenju),
  • obavlja analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
  • obavlja izradu nacrta akata koje usvaja Općinsko vijeće, daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju nadležne institucije iz oblasti za koje je osnovana,
  • obavlja poslove iz oblasti zaštite čovjekove okoline u pitanjima iz nadležnosti Službe,
  • stara se o realizaciji proračunskih sredstava odabranih za djelokrug posla iz nadležnosti Službe,
  • stara se o realizaciji proračunskih sredstava odabranih za djelokrug posla iz nadležnosti Službe, te
  • obavlja i druge stručne poslove i administrativne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koji su joj dati u nadležnosti.
WordPress Video Lightbox