Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Žalbeno vijeće Općinskog vijeća Općine Čitluk:

 1. Marija Miletić – predsjednik
 2. Marko Klemo – član
 3. Martina Primorac – član

Tajnik: Jelena Marić

Mandat traje do 08. travnja 2026. godine.

Povjerenstvo za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko – tehničkih i drugih uvjeta:

 1. Mate Miletić – dipl. ing. el.;
 2. Maja Martinović – dipl. ing. građ;
 3. Pero Radišić – mag. građ;
 4. Marin Sivrić – dipl .ing .agr.;
 5. Stana Krmek – predstavnik Odsjeka za geodetske poslove.

Mandat članovima Povjerenstva traje do 31. prosinca 2024.

Upravno vijeće Kulturno – informativnog centra Čitluk:

 1. Mile Galić – predstavnik Osnivača,
 2. Zvonimir Planinić – predstavnik Osnivača i
 3. Mladenka Prkačin – predstavnik Ustanove.

Mandat članova traje do 26. veljače 2025. godine.

Školski odbor Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku:

 1. Lucija Ostojić – predstavnica Osnivača;
 2. Pero Soldo – predstavnik Osnivača;
 3. Mario Rozić – predstavnik Osnivača;
 4. Miljana Jurković – predstavnica djelatnika;
 5. Dario Karačić – predstavnik djelatnika;
 6. Dalibor Čarapina – predstavnik djelatnika;
 7. Andrija Vasilj – predstavnica roditelja;
 8. Katica Sivrić – predstavnica roditelja i
 9. Tomislav Soldo – predstavnik roditelja.

Mandat imenovanih traje do 28. lipnja 2025. godine.

 1.  

Školski odbor Osnovne škole fra Didaka Buntića u Čitluku:

 1. Marija Vasilj – predstavnica Osnivača;
 2. Ivan Krasić – predstavnik Osnivača;
 3. Josip Grbavac – predstavnik Osnivača;
 4. Tereza Pehar – predstavnica djelatnika;
 5. Ana Sušac – predstavnica djelatnika;
 6. Ivan Musa – predstavnik djelatnika;
 7. Marija Bulić – predstavnica roditelja;
 8. Suzana Bošnjak – predstavnica roditelja i
 9. Zvonimir Barišić – predstavnik roditelja.

Mandat imenovanih članova traje do 28. lipnja 2025. godine.

Školski odbor Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima:

 1. Ilija Šego – predstavnik Osnivača;
 2. Marin Sivrić – predstavnik Osnivača;
 3. Dragan Ostojić – predstavnik Osnivača;
 4. Francika Zubac – predstavnica djelatnika;
 5. Katica Čilić – predstavnica djelatnika;
 6. Daliborka Sivrić – predstavnica djelatnika;
 7. Irna Ostojić – predstavnica roditelja;
 8. Ilko Sivrić – predstavnik roditelja i
 9. Bojan Čoja – predstavnik roditelja.

Mandat imenovanih članova traje do 28. lipnja 2025. godine.

Školski odbor Osnovne škole Čerin u Čerinu:

 1. Gojko Zvonimir Martinac – predstavnik Osnivača;
 2. Pero Radišić – predstavnik Osnivača;
 3. Marko Barbarić – predstavnik Osnivača,
 4. Josipa Prusina – predstavnica djelatnika,
 5. Ilijana Petrina – predstavnica djelatnika,
 6. Silvana Smoljan – predstavnica djelatnika;
 7. Rosanda Milićević – predstavnica roditelja;
 8. Antonela Beljo – predstavnica roditelja;
 9. Mirjana Stojić – predstavnica roditelja.

Mandat imenovanih članova traje do 26. veljače 2025. godine.

Školski odbor Osnovne glazbene škole Brotnjo u Čitluku:

 1. Zdenka Vasilj – predstavnica Osnivača;
 2. Andrea Pehar – predstavnica Osnivača;
 3. Alen Kajan – predstavnik djelatnika;
 4. Tomislav Buljan – predstavnik djelatnika;
 5. Danijela Šakota – predstavnica roditelja.

Mandat imenovanih članova traje do 28. lipnja 2025. godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čitluk u Čitluku:

 1. Antonela Planinić – predstavnica Osnivača;
 2. Drago Pehar – predstavnik Osnivača;
 3. Slaven Markota – predstavnik Osnivača;
 4. Snježana Gašić – predstavnica djelatnika;
 5. Nada Novak – predstavnica djelatnika;
 6. Marija Pehar – predstavnica djelatnika;
 7. Mirna Vlaho – predstavnica roditelja.

Mandat imenovanih članova traje do 28. lipnja 2025. godine.

Upravno vijeće Gradske ljekarne Čitluk:

 1. Jelena Marić – predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnog vijeća
 2. Ankica Šarac  – predstavnik Ustanove i
 3. Franimir Pervan – predstavnik Ministarstva.

Mandat imenovanih članova traje do 26. veljače 2025. godine.

Upravno vijeće Centra za socijalni rad Čitluk:

 1. Irena Bago – predstavnik Osnivača,
 2. Ivan Stojić– predstavnik Osnivača,
 3. Slaven Markota – predstavnik Osnivača,
 4. Vesna Ljolje – predstavnik Ustanove i
 5. Marin Sivrić – predstavnik Ministarstva.

Mandat imenovanih članova traje do 26. veljače 2025. godine.

Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta II. Svjetskog rata i poraća na području Općine Čitluk:

 1. Slaven Markota, predsjednik
 2. fra Miljenko Mića Stojić
 3. Ivica Šarac
 4. fra Miro Šego
 5. Mate Miletić
 6. Ivan Stojić
 7. Andrija Stojić
 8. Ivan Sabljić
 9. Danijel Ćavar

Mandat imenovanih članova traje 4 godine (do 26. veljače 2028. godine).

Organizacijski odbor Turističko – kulturno gospodarske manifetacije “Dani berbe grožđa – Brotnjo”:

 1. Predrag Smoljan, predsjednik Odbora
 2. Marin Radišić, zamjenik predsjednika Odbora
 3. Borislav Šimović
 4. Andrija Stojić
 5. Marin Sivrić
 6. Krešimir Miličević
 7. Tihomir Prusina

Mandat imenovanih članova traje do 04. svibnja 2025. godine.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk:

 1. Predrag Smoljan, Predsjednik Općinskog vijeća – Predsjednik Povjerenstva;
 2. Marin Radišić, Načelnik Općine Čitluk – Zamjenik predsjednika Povjerenstva;
 3. Fra Miro Šego – član;
 4. Zdenko Markota – član;
 5. Željko Planinić – član;
 6. Tihomir Prusina – član;
 7. Jure Džida – član.

Mandat traje godinu dana (do 26. veljače 2025. godine.).

Povjerenstvo za imenovanje i preimenovanje naziva ulica i trgova u Općini Čitluk:

 1. Slaven Markota;
 2. Antonela Planinić
 3. Franimir Pervan;
 4. Marin Sivrić;
 5. Ivan Stojić;
 6. Stana Krmek
 7. Ante Ćorić;

Mandat traje dvije godine (do 26. veljače 2026. godine).

Upravno vijeća Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „SVETI JOSIP RADNIK“ Čitluk

 1. Antonela Planinić – predstavnica Općine Čitluk, predsjednica Upravnog vijeća;
 2. Ante Prce – predstavnik Općine Čitluk, član;
 3. Mario Milićević – predstavnik Općine Čitluk, član;
 4. Slaven Pehar – predstavnik Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, član;
 5. Magdalena Musa – predstavnica Ustanove, član.

Mandat imenovanih traje do 31. listopada 2026. godine

WordPress Video Lightbox