Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Franimir Pervan, dipl. iur.
pomoćnik načelnika

Tel. 036/ 640 – 524
Fax: 036 / 640 – 537
E-mail: [email protected]

Općinska služba za geodetske i imovinsko pravne poslove obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana,
 • sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • obavlja statističku obradu podataka o poslovima iz oblasti za koje je osnovana,
 • obavlja poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevnom zemljištu
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
 • obavlja određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
 • rješava o pravima na nekretninama u skladu sa zakonom,
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • obavlja poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • obavlja poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
 • obavlja poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu te
 • obavlja i druge stručne poslove iz svoje oblast utvrđene zakonom i drugim propisima  koji su joj dani u nadležnost.
WordPress Video Lightbox