Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Služba za financije

Pavo Zovko, dipl. oecc.
pomoćnik načelnika

Tel. 036/ 640 – 521
Fax. 036/ 640 – 528

E-mail: [email protected] i [email protected]

Općinska služba za financije obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • provedbu zakona, drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti financija;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • priprema i izrađuje općinski Proračun i planove izvanproračunskih sredstava;
 • izrađuje odluke o izvršenju Proračuna i druge akte iz oblasti financija,
 • obavlja plaćanje i prijenos sredstava transakcijskog računa,
 • prati realizaciju izvršenja Proračuna po vrstama prihoda i rashoda po korisnicima,
 • sustavno i ažurno evidentira sve proračunske transakcije u okviru općinskih prihoda i rashoda,
 • sustavno i ažurno knjiži sve financijske dokumente u glavnoj i pomoćnim knjigama,
 • pravovremeno obavlja zaključna knjiženja po periodičnim i završnom računu,
 • izrađuje tabelarna izvješća i informacije za Općinsko vijeće i općinskog načelnika i viša državna tijela (županijska i federalna),
 • osigurava da se pravilno primjenjuju propisi o slobodi pristupa informacijama te
 • obavlja sve stručne i administrativne poslove za koje je Služba utemeljena kao i druge poslove iz njezine nadležnosti.
WordPress Video Lightbox