Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 39. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 39. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 30. lipnja (utorak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 39. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 38. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješća o radu za 2019. godinu;
a) Centar za socijalni rad Čitluk;
b) Žalbeno vijeće Općinskog vijeća Općine Čitluk;
c) Javno pravobraniteljstvo Općine Čitluk;

4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavljanje prava služnosti za polaganje 10 (20) kV kabelskog voda u svrhu povezivanja solarne elektrane SLIPČIĆI 992 kW;

5. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

6. Razno.

Sjednica Općinskog vijeća Čitluk održat će se uz poštivanje važećih higijensko-epidemioloških mjere, što podrazumijeva da će sudionici sjednice koristiti minimalnu zaštitnu opremu (zaštitna maska i rukavice).

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox