Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest o javnom pozivu JSL u HNŽ-K transferi drugim razinama vlasti-poljoprivreda (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe)

Vlada HNŽ-K donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-K za 2024. godinu, Transferi drugim razinama vlasti – poljoprivreda jedinicama lokalne samouprave (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe). Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-K sa kriterijima za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-K za 2024. godinu Transferi drugim razinama vlasti-poljoprivreda (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe).

Cjeloviti tekst Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-K sa kriterijima za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-K za 2024. godinu Transferi drugim razinama vlasti-poljoprivreda (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe).
i Obrazac Prijave na Javni poziv može se preuzeti na službenoj stranici Ministarstva i Vlade HNŽ-K.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave Obavijesti o raspisanom Javnom pozivu u dvije tiskane dnevne novine. Dana 19.4.2024. godine Obavijest je objavljena u Večernjem listu i Dnevnom avazu.

Prilog:

Javni poziv

Obrazac prijave 

Odluka o raspisivanju Javnog poziva JLS  

Odluka o usvajaju Programa i Program 

WordPress Video Lightbox