Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ podržalo 1871 studenata subvencijom sufinanciranja plaćanja olakšica kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama

Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ već treću godinu uspješno provodi mjeru subvencioniranja plaćanja naknada upisa u obrazovne ustanove, i to: redovitim studentima koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama na području Hercegovačko-neretvanske županije. Pri izradi novog Zakona o dopunskim pravima branitelja uočili smo da studenti djeca branitelja nemaju ista prava na svim javnim visokoškolskim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, te smo u suradnji sa senatima Sveučilišta i Univerziteta htjeli ukloniti diskriminaciju iz čega je proizišlo donošenje ove mjere, kojoj je primarni cilj izgradnja i razvoj kompetencija, tj. davanje doprinosa kroz potporu većem stupnju obrazovanja i kvalitete u izgradnji i razvoju članova akademske zajednice iz reda djece boraca, a također i kao pomoć socijalno ugroženim pojedincima iz braniteljske populacije.

Prve godine 2019. za ovu namjenu izdvojeno je 100.000 KM, te smo na ovaj način subvencionirali 399 studenata, koliko je bilo pristiglih zahtjeva. Naredne 2020. godine ovaj broj je uvećan i kroz ovu mjeru pozitivno je riješeno 1207 studenta u ukupnom iznosu od 260.250 KM.

Prema ustaljenoj proceduri na Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama u 2021. godini ukupno su pristigle 1989 prijave.

Sukladno Pravilniku o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama zahtjevi su se vrjednovali po kriteriju pripadnosti određenoj braniteljskoj kategoriji, sudjelovanju u Domovinskom ratu i socijalnom statusu korisnika, a sve prema raspoloživim novčanim sredstvima. Odlukom Ministarstva odobreno je za 946 studenta i Odlukom Vlade HNŽ još 925 studenta, što znači da je za realizaciju ovog programa pozitivno riješenih ukupno 1871 zahtjeva za koje je utrošeno 397.650 KM. 

 

PREGLED PO STATUSIMA  
 Dijete poginulog branitelja 1
Dijete RVI 100% I GRUPE 2
Dijete nosioca ratnog priznana/odličja I GRUPE 42
Dijete nosioca ratnog priz./odl. II i III GRUPE 5
Dijete umrlog nos. ratnog priz./odli. II i III GRUPE 6
Dijete RVI II do IV GRUPE 73
Dijete umrlog RVI II do IV GRUPE 10
Dijete RVI IV GRUPE 11
Dijete RVI od V do VII GRUPE 152
Dijete umrlog RVI V do VII GRUPE 10
Dijete VII do X grupe 205
Dijete umrlog RVI VIII do X GRUPE 4
Dijete razvojačenog branitelja 1292
Dijete umrlog razvojačenog branitelja 58
POZITIVNO RIJEŠENI UKUPNO I i II KRUG 1871
STUDIRAJU VAN HNŽ 98
NEKOMPLETNI ZAHTJEVI 10
STUDENTI NA PRIVATNIM FAKULTETIMA I VANREDNI STUDENTI 9
UKUPNO ZAHTJEVA 1988

Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ nastavlja sustavno provođenje Zakonom utvrđenih prava svih stradalnika Domovinskog rata, rukovodeći se njihovim potrebama, te kreiranjem visokokvalitetnih programa i odluka o zaštiti i promicanju prava braniteljske populacije – priopćeno je iz Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ.

WordPress Video Lightbox