Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Povjerenstvo za provedbu natječaja općine Čitluk raspisuje natječaj za prodaju starog vozila

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A   Č I T L U K
– POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA –

Na temelju točke jedan Zaključka načelnika općine Čitluk broj:02-16-4069/17 od 31. listopada 2017.godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja općine Čitluk, raspisuje natječaj dana 16. studenog  2017. godine za staro vozilo i oglašava:

P R O D A J U
Vozila

I PREDMET PRODAJE

  • OSOBNO VOZILO
  1. VW Golf 1,8, god. proizvodnje 1996., registracija istekla  07.2017. godine, početna cijena 800,00 KM

II OSTALI PODACI O PRODAJI

  1. Prodaja vozila će se obaviti dana 30. studenog 2017. godine (četvrtak). U Maloj dvorani Kulturno- informativnog centra Čitluk (KIC-a), sa početkom u 09,00 sati.
  2. Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati na parking prostoru kod zgrade općine Čitluk a informacije na telefon 036 640-521.
  3. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje do 9,00 sati dana 30. studenog uplate 10% jamčevine koje im se u slučaju najpovoljnije ponude uračunava u cijenu. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine gubi pravao povrata jamčevine. Ponuđačima koji ne budu najpovoljniji jamčevina se vraća.

Čitluk,16. studenog 2017. godine

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                   ____________________

                                                                       Pavo Zovko, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox