Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Usvojeni rebalans proračuna za 2021. i proračun Općine Čitluk za 2022. godinu

Trinaesta sjednica Općinskog vijeća Čitluk održana je danas u dvorani za sastanke tvrtke Podrumi Andrija na Paoči. Općinsko vijeće Čitluk na današnjoj sjednici usvojilo je rebalans proračuna za 2021. godinu i proračun za 2022. godinu.

Općina Čitluk rebalansu proračuna, koji je početkom 2021. godine usvojen u iznosu od 10.995.000,00 KM, pristupila je uslijed izmjene okolnosti poslovanja zbog pandemije Covida-19 i prolongiranja započetih projekata. Nakon što je Vijeće većinom glasova usvojilo rebalans proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine prihodi, primici i kreditna zaduženja iznosit će 10.825.000,00 KM, a rashodi i izdaci iznosit će 10.825.000,00 KM, s proračunskom rezervom od 10.000,00 KM.

Rebalans proračuna po stavkama prezentirao je Pavo Zovko, pomoćnik načelnika iz Službe za financije, a Zovko je također prezentirao i plan proračuna Općine Čitluk za sljedeću godinu.

Plan proračuna Općine Čitluk za 2022. godinu predviđa prihode, primitke i kreditna zaduženja u iznosu od 10.950.000,00 KM , a rashode i izdatke u iznosu od 10.950.000,00 KM, s proračunskom pričuvom od 10.000,00 KM. Ovakav Plan Proračuna Općinsko vijeće Čitluk usvojilo je većinom glasova, kao i prijedlog odluke o izvršenju Plana Proračuna Općine Čitluk za 2022. godinu.

Na 13. sjednici Općinskog vijeća Čitluk, vijećnice i vijećnici usvojili su prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove, kao i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko – tehničkih i drugih uvjeta.

Potrebu za usvajanje ovakve odluke obrazložio je Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, a izmjenama i dopunama spomenute odluke u Povjerenstvo za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko – tehničkih i drugih uvjeta imenovani su Mate Miletić, Ivo Bevanda, Pero Radišić, Marin Sivrić i Anđelka Stojić. Mandat danas imenovanim članovima Povjerenstva trajati će do 31. prosinca 2022. godine.

Predrag Smoljan, predsjednik Općinskog vijeća Čitluk, na kraju sjednice pozvao je vijećnice i vijećnike da do 20. siječnja dostave svoje prijedloge i sugestije vezane za plan i program rada Općinskog vijeća Čitluk u 2022. godini. Predsjednik Smoljan također je svim nazočnim poželio sve najbolje povodom nadolazećih blagdana.

WordPress Video Lightbox