Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Usvojena Integrirana strategija razvoja općine Čitluk

Danas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra održana 25. sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili prijedlog Integrirane strategije razvoja općine Čitluk za razdoblje 2019.-2027. godine, imenovali Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk, te su razmatrali i usvojili još nekoliko akta iz nadležnosti Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Prijedlog Integrirane strategije razvoja općine Čitluk za razdoblje 2019.-2027. godine na 25. sjednici Općinskog vijeća Čitluk dobio je jednoglasnu podršku vijećnika. Odlukom o usvajanju jednoglasno je usvojen jako važan strateško-planski dokument kojeg je Općinski razvojni tim izradio u suradnji s javnim, privatnim i nevladinim sektorom. Govoreći o izrađenoj strategiji razvoja Slaven Markota, koordinator Općinskog razvojnog tima, naglasio je da je strategija izrađena u skladu sa standardiziranom metodologijom za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO), te da ja izrađena u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP).

Usvojena strategija razvoja izrađena je kako bi poticala budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvaća društvenu i gospodarsku sferu, ali i aspekte zaštite i poboljšanja okoliša i prostornog uređenja. Strategija je izrađena kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanje lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja i sveukupnog života u općini Čitluk. Kao takva, strategija integriranog razvoja je u skladu sa strategijama i politikama na višim razina vlasti, ali i s drugim sektorskim strategijama i zakonskim okvirima na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini.

Nakon razmatranja, vijećnici su jednoglasno dali svoju suglasnost na izmjene i dopune statuta: Srednje škola dr. fra Slavka Barbarića, Osnovne škola Bijakovići, Osnovne škola Čerin i Osnovne glazbena škola Brotnjo.

Na 25. sjednici Općinskog vijeća Čitluk imenovano je Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk u sastavu: Predrag Smoljan (predsjednik), Marin Radišić (zamjenik predsjednika) uz članove: Marina Zubac, Saša Grgić, Pavo Zovko, Marijan Sivrić i Željko Planinić. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk jednoglasno je izabrano na mandatno razdoblje od godinu dana.

Također jednoglasno, na 25. sjednici OV Čitluk usvojena je odluka o privremenom prestanku obavljanja samostalnih djelatnosti za vrijeme ratnog stanja. Ovom odlukom obvezuje se Općinska služba za gospodarstvo Općine Čitluk da temeljem zahtjeva nositelja odobrenja za rad samostalne gospodarske djelatnosti i temeljem uvjerenja Ureda za obranu o sudjelovanju u ratu i izvršenju ratnih obveza, donese rješenje o privremenom prestanku obavljanja samostalne djelatnosti u periodu vršenja vojne obveze navedenom u uvjerenju Ureda za obranu.

Na kraja 25. sjednice vijećnici su usvojili prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

Integrirana strategija razvoja općine za razdoblje 2019. – 2027. godine dostupna je za pregled OVDJE.

WordPress Video Lightbox