Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana sedma sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

U Posušju je 26. veljače 2019. godine održana sedma sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH, Hamdo Ejubović istaknuo važnost rada Predsjedništva Skupštine Saveza u borbi za prava koja se tiču lokalne zajednice.

Rad Predsjedništva Skupštine Saveza se bazira na ostvarivanja većih prava jedinica lokalne samouprave u svim oblastima razvoja i unapređenja lokalne zajednice. Mi želimo dobiti zasluženi status i bitniju ulogu kroz naše djelovanje. Kada je riječ o Mapi puta, mi u jedinicama lokalne samouprave smo trasirali naš put približavanja u EU – istaknuo je Ejubović.

Članovima Predsjedništva je prezentiran Okvirni godišnji plan Saveza za tekuću godinu, izrađen u sklopu Projekta „Jačanje kapaciteta saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini”. U godišnjem planu su identificirane aktivnosti vezane za lobiranje i zastupanje interesa jedinica lokalne samouprave, pružanje usluga članicama, kao i osnovne institucionalne usluge Saveza.

Savez općina i gradova FBiH, u suradnji sa Savezom opština i gradova RS, planira 13. ožujka 2019. godine organizirati konferenciju na temu: „Predstavljanje analize utjecaja EU legislative na jedinice lokalne samouprave i iskustva regije”. Na toj konferenciji sudionici će imati priliku čuti iskustva i dobre prakse sudjelovanja jedinica lokalne samouprave zemalja regije u procesima EU integracija.

Na sjednici, Predsjedništvo se, između ostalog, upoznalo sa detaljima Osnivačkog sastanka Mreže za javne financije Saveza općina i gradova FBiH održanog 12. veljače 2019. godine u Mostaru, čija je glavna svrha jačanje aktivnosti i inicijativa u segmentu javnih financija općina i gradova u FBiH i jačanje suradnje i koordinacije pomoćnika načelnika za financije.

Članovi Predsjedništva su se na sjednici upoznali i sa zahtjevom Saveza za obustavu primjene Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama u Kantonu Sarajevo. Nakon sastanka sa Elmedinom Konakovićem, predsjedavajućim Skupštine KS i Amelom Kovačevićem, ministrom financija KS, održanog na zahtjev Saveza i općina u KS, dano je obećanje da će sporni Zakon biti vraćen u skupštinsku proceduru, te da će općine u KS i Savez biti konzultirani u postupku donošenja ovog zakona.

Predsjedništvu su predočeni i zaključci sa sjednica komisija, te su informirani i o aktivnostima Saveza na projektima: „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” i „Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu” (ReLOaD).

 

WordPress Video Lightbox