Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Ured načelnika

Mario Rozić, dipl. iur.
tajnik Ureda načelnika, pomoćnik načelnika

tel.: 036/640-525
fax.: 036/640-537
e-mail: [email protected]

 

Pored poslova utvrđenih u članku 1. i 2. Odluke o utemeljenju Ureda načelnika općine-Tajništva općine Čitluk Ured načelnika općine Čitluk obavlja poslove:

 • obavlja sve stručne i druge poslove od značaja za rad Općinskog načelnika;
 • priprema sjednice savjeta načelnika, prati realizaciju njegovih odluka, rješenja i zaključaka, te drugih akata;
 • koordinira rad u obavljanju poslova iz nadležnosti Ureda načelnika općine i općinskih službi za upravu i drugih stručnih službi;
 • uz sudjelovanje pomoćnika načelnika utvrđuje konačne tekstove nacrta i prijedloga akata koje donosi načelnik i predlaže Općinskom vijeću;
 • prati i realizira odluke, rješenja i zaključke Općinskog vijeća koji se odnose na obaveze  Općinskog načelnika;
 • vodi evidencije i čuva originale propisa i drugih općih akata Općinskog načelnika i drugih općinskih službi za upravu i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju;
 • vodi evidenciju akata poslovanja i čuva dokumentaciju o radu, prati realizaciju izvršenja strateških ciljeva razvoja općine;
 • obavlja poslove iz oblasti odbrane i civilne zaštite, koordinira radom rukovatelja planova obrane općinskih službi, mjesnih zajednica, kao i poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Ureda,
 • uspostavlja suradnju s drugim općinama i županijskim tijelima, Policijskom upravom-stanicom i međunarodnim organizacijama i drugim subjektima u svim pitanjima koja se tiču rada općinskog načelnika;
 • organizira prijam delegacija stranih i domaćih, gospodarskih organizacija, građana, nevladinih udruga koje prima općinski načelnik;
 • vodi dnevni plan sastanaka i obveza općinskog načelnika;
 • kreira i organizira provedbu sigurnosnih mjera u informacijskom sustavu općinskog tijela uprave,
 • obavlja svakodnevno, u suradnji sa svim službama za upravu, prikupljanje, sređivanje podataka koji se prezentiraju preko općinske Web stranice, Internet-a, Info-pulta  i ostalih vrsta multimedijske prezentacije;
 • obrađuje podatke i stara se o rokovima koji se moraju poštovati za prezentiranje podataka na Web stranici, Internetu i Info-pultu općine;
 • analizira i predlaže mjere poboljšanja funkcioniranja komunikacije općinskih tijela uprave i korisnika usluga putem Web-a, Interneta i Info-pulta;
 • poslovi uspostave i vođenje evidencije o ljudskim resursima i evidenciji zaposlenih po raznim osnovama;
 • obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika, a koji su iz nadležnosti Ureda načelnika.
WordPress Video Lightbox