Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Ugovorena izgradnja nove servisne prometnice u Gospodarskoj zoni Tromeđa

U Uredu načelnika općine Čitluk danas je potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji servisne prometnice u Gospodarskoj zoni Tromeđa – Međugorje (spoj ulaza 5). Ugovor čija je cijena radova 285.012,00 KM potpisali su Marin Radišić, načelnik općine Čitluk i Stanislav Martinović, direktor CO Martinović d.o.o. Čitluk.

Izvođač radova izabran je provedbom otvorenog postupka javne nabave, a potpisavši ugovor, izvođač radova obvezao se ugovorene radove izvesti u roku od šezdeset kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Nova prometnica koje je predmet ugovora duga je 450 metara i podijeljena je u dva dijela: krak „A“ duljine 135 metara te kraka „B“ duljine 315 metara. Prometnicom koja spaja ulaz 5 i pratećim nogostupom zaokružit će se cjelina u GZ Tromeđa, a uz ove radove izgradit će se nogostupi i na drugim servisnim prometnicama unutar gospodarske zone na kojima to nije učinjeno ranije.

Izgradnjom prometnice će se postići kvalitetniji pristup postojećim gospodarskim subjektima, kvalitetniji i sigurniji pristup magistralnoj prometnici, te potaknuti snažniji investicijski zamah na slobodnim lokacijama, što vodi povećanju opsega poslovanja, izgradnji novih gospodarskih objekata i povećanju broja uposlenih u gospodarskoj zoni.

Budući da je riječ o infrastrukturnom projektu koji ima za cilj stvaranje boljih uvjeti poslovanja gospodarskih društava i rast broja zaposlenih u gospodarskoj zoni, Općina Čitluk je navedeni projekt aplicirala na natječaj za jedinice lokalne samouprave u FBiH koji je raspisalo Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za unapređenje poduzetničkih zona u FBiH.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta projekt je ocijenilo pozitivno te će sufinancirati njegovu realizaciju.

U Gospodarskoj zoni Tromeđa od njenog osnutka kontinuirano se povećava broj gospodarskih subjekata. Zbog interesa poduzetnika zona se širi u fazama a isto tako nadograđuje se i infrastruktura u GZ Tromeđa, koja zauzima značajno mjesto u svim strateškim planovima Općine Čitluk.

WordPress Video Lightbox