Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općinsko vijeće Čitluk usvojilo nacrt Integrirane strategije razvoja općine Čitluk za razdoblje 2019-2027 godine

Pod predsjedanjem Predraga Smoljana, predsjednika Općinskog vijeća Čitluk, danas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra održana 24. sjednica ovog predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Nakon jednoglasnog usvajanja predloženog dnevnog reda i pitanja vijećnika, načelnik općine Čitluk Marin Radišić i Slaven Markota, koordinator Općinskog razvojnog tima, upoznali su vijećnike sa projektom izrade integrirane strategije razvoja općine Čitluk.

Načelnik Marin Radišić podsjetio je vijećnike na pristupanje Projektu integriranog lokalnog razvoja, nakon čega je Općina Čitluk započela izradu integrirane strategije razvoja za razdoblje 2019-2027 godine, dok je Slaven Markota u svom izlaganju vijećnike upoznao s metodologijom rada i predstavio rezultate rada Općinskog razvojnog tima.

Općinski razvojni tim radio je na izradi ovog strateško-planskog dokumenta u suradnji s javnim, privatnim i nevladinim sektorom, a u izradi se koristio standardiziranom metodologijom za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO), prihvaćenom i preporučenom od strane entitetskih vlada te Saveza općina i gradova iz oba entiteta. Navedena metodologija je pripremljena u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednički projekt Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP).

Prezentirani nacrt integrirane strategije razvoja vijećnici su usvojili jednoglasno, a tijekom predstavljanja do sada učinjenog na izradi strategije vijećnici su upoznati da do izrade konačnog prijedloga Strategije integriranog razvoja mogu dostaviti eventualne pisane prijedloge.

Vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na današnjoj sjednici također su razmatrali izvješće o radu Općinskog vijeća u 2018. godini.

Prezentirajući izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk za proteklu godinu, Ivo Bevanda, tajnik Vijeća, vijećnike je upoznao sa realizacijom Programa rada Vijeća u tematskom i normativnom dijelu, razrješenjima i imenovanjima iz nadležnosti Vijeća te davanju suglasnosti i mišljenja Vijeća, o radu radnih tijela i Kolegija Vijeća, kao i o popisu akata donesenih od strane Vijeća u protekloj godini. U prezentiranom izvješću je i pregled po sjednicama Vijeća, trajanje sjednica i osvrt na prethodne godine te javnost rada Vijeća, a govoreći o radu Vijeća u 2018. godini valja naglasiti da je OV Čitluk u spomenutom razdoblju održalo deset redovitih i jednu svečanu sjednicu, te da je OV Čitluk u prošloj godini donijelo 62 akta iz nadležnosti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Ovakvo izvješće o radu usvojeno je jednoglasno.

Nakon usvajanja Izviješća o radu, vijećnici su, uz iznošenje sugestija, kroz raspravu usvojili i Program rada Općinskog vijeća Čitluk za 2019. godinu koji se temelji na ovlastima i nadležnostima Općinskog vijeća, a programom rada obuhvaćena su najznačajnija pitanja iz djelokruga rada općinskog organa uprave i drugih pravnih subjekata čiji je osnivač Općina Čitluk.

Na 24. sjednici Općinskog vijeća Čitluk u Povjerenstvo za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta imenovani su: Mate Miletić, Ivo Bevanda, Ante Ćorić, Dragan Šaravanja i Marin Sivrić, a mandat članovima Povjerenstva traje do 31. prosinca 2019. godine.

 

WordPress Video Lightbox