Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općinska služba za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje zadužena za provedbu Odluke o jednokratnoj naknadi za novorođeno dijete

Općinsko vijeće Čitluk na 23. redovitoj sjednici usvojilo je Proračun Općine Čitluk za 2019. godinu. Usvojenim proračunom predviđen je iznos od 40.000,00 KM za potporu roditeljima za novorođeno dijete. Visina jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete iznosi 200,00 KM i isplaćivat će se iz Proračuna Općine Čitluk.

Odlukom o jednokratnoj naknadi za novorođeno dijete u 2019. godini utvrđeni su uvjeti, način ostvarivanja i novčani iznos naknade koja će se dodjeljivati roditeljima, a izmjenama i dopunama odluke propisano je da zahtjevi za ostvarivanje ove naknade roditelji novorođenog djeteta podnose putem protokola Općine Čitluk upućen prema Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, koja je zadužena za provedbu ove odluke.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i Općinska služba za financije koja će postupati po pravomoćnom rješenju koje donosi Općinska služba za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje.

U prilozima ove vijesti donosimo Vam cjelovite odluke.

Prilozi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj naknadi za novorođeno dijete u 2019. godini

Odluka o jednokratnoj naknadi za novorođeno dijete u 2019. godini

WordPress Video Lightbox