Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općina Čitluk donijela odluku o usvajanju i provođenju Plana integriteta za četverogodišnje razdoblje

Općina Čitluk donijela je odluku o usvajanju i provođenju Plana integriteta Općine Čitluk za razdoblje 2023.- 2027. godina.

Ovaj Plan je interni antikorupcijski dokument, donesen sukladno zakonskoj obvezi, koji sadrži skup mjera pravne i praktične prirode, kojim se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za različite oblike nepravilnosti u radu kao i koruptivnog ponašanja. Plan integriteta predstavlja rezultat samoprocjene podložnosti institucije na koruptivno djelovanje i nepravilnosti. Njegov glavni cilj se ogleda u povećanju transparentnosti i javnosti rada, a time i jačanju povjerenja građana u rad jedinica lokalne samouprave.

Plan integriteta Općine Čitluk također obuhvaća skup mjera kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i korupcije u Općini Čitluk. Plan integriteta Općine Čitluk donesen je za četverogodišnje razdoblje u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojima se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprječavaju mogućnosti nastanka i razvoja: nepravilnosti u radu, etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i koruptivnih ponašanja i korupcije.

Općina Čitluk izradi i usvajanju Plana integriteta pristupila je u sklopu implementacije MEG projekta. Projekt općinskog okolišnog upravljanja (MEG II) se implementira u 31 jedinici lokalne samouprave, a zajednički ga financiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, kao i Europska unija u BiH kroz svoj IPA II fond, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH.

Dokumenti:

Plana integriteta Općine Čitluk za razdoblje 2023.- 2027. godina

WordPress Video Lightbox