Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Na dvanaestoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk, koja je održana danas u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra, vijećnici su raspravljali o nacrtu plana proračuna za 2018. godinu, te su informirani o radu Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk i o radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta. Općinsko vijeće Čitluk danas je dalo suglasnost na Statut Doma zdravlja Čitluk, imenovalo članove Žalbenog vijeća Općinskog vijeća Čitluk i članove Povjerenstva za izmjenu granica katastarskih općina.

Danas prezentirani Nacrt plana proračuna općine Čitluk za 2018. godinu predviđa prihode, primitke i kreditna zaduženja u iznosu od 8.650.000,00 KM, a rashode i izdatke u iznosu od 8.650.000,00 KM, s proračunskom pričuvom od 10.000,00 KM. Nacrt plana prezentirao je Pavo Zovko, pomoćnik načelnika za financije, a nakon provedene rasprave nacrt plana proračuna koji je u odnosu na prošlogodišnji veći za 968.000,00 KM nije dobio potrebnu natpolovičnu većinu. Za usvajanje ovakvog nacrta plana proračuna glasovalo je dvanaest vijećnika, dok je osam vijećnika bilo suzdržano.

Vijećnike OV Čitluk na 12. sjednici o radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta informirao je Ante Planinić, predsjednik povjerenstva. Spomenuto povjerenstvo, zaključno s 30. studenim, održalo je sedam sjednica i obradilo 91 predmet, od čega su 54 predmeta iz nadležnosti Općinske službe za graditeljstvo, prostorno uređenje zaštitu okoliša dok je 37 predmeta iz nadležnosti Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

Također, na današnjoj sjednici vijećnicima je prezentirana informacija o radu Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk. Informaciju o radu drugostupanjskog tijela uprave u čijoj je nadležnosti odlučivanje o izjavljenim žalbama podnijetim protiv prvostupanjskih rješenja prezentirala je Veronika Volarić, predsjednica Žalbenog vijeća. Iz izlaganja predsjednice Žalbenog vijeća valja izdvojiti da je utvrđeno da u dosadašnjeg rada Žalbeno vijeće nije izgubilo niti jedan spor te su sve presude dosuđene u korist Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk.

Budući da je članovima Žalbenog vijeća istekao mandat, na današnjoj sjednici usvojeno je rješenje o imenovanju Žalbenog vijeća Općinskog vijeća općine Čitluk u sastavu: Veronika Volarić (predsjednica), dok su za članove imenovani Marija Miletić i Marko Klemo. Poslove tajnika Žalbenog vijeća sukladno donesenom rješenju obavljati će Iva Milićević.

Nakon imenovanja Žalbenog vijeća, na 12. sjednici imenovano je i Povjerenstva za izmjenu granica katastarskih općina. Ovo povjerenstvo u sljedeće četiri godine sačinjavat će Anđelka Stojić – geodetski stručnjak (Predsjednik Povjerenstva-stalni član) i po dva člana iz svake katastarske općine za koju se mijenjaju granice (promjenjivi članovi). Usvojenim rješenjem za zamjenicu je imenovana Katica Primorac, geodetski stručnjak i dva predstavnika mjesnih zajednica.

Na današnjoj sjednici Općinsko vijeće Čitluk dalo je svoju suglasnost na Statut Doma zdravlja Čitluk koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Čitluk održanoj dana 27. listopada 2017. godine.

WordPress Video Lightbox