Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Danas je u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo održana 11. redovita sjednica Općinskog vijeća Čitluk.

Vijećnice i vijećnici na današnjoj su sjednici razmatrali prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo. Uvodna obrazloženja pod ovom točkom dnevnog reda dala je Jasna Karačić, pomoćnica načelnika iz Službe za gospodarstvo, a nakon provedene rasprave jednoglasno je usvojen Prijedlog odluke o pristupanju dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Čitluk.

Odlukom o pristupanju dodjeli koncesija utvrđuje se postupak dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk i regulira predmet koncesija, tijela nadležna za provođenje postupka dodjele koncesija i nadzor nad ostvarivanjem koncesija. Spomenutom odlukom propisano je kako je predmet koncesije poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu na području općine Čitluk obuhvaćeno Programom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje općine Čitluk za razdoblje 2020. – 2025. godina određeno za dodjelu u koncesiju.

Također, jednoglasno su usvojeni Prijedlog odluke o uvjetima i kriterijima potrebnim za raspisivanje natječaja i postupak prosudbe za najpovoljniju ponudu koncesionara na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk te Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk, dok nakon provedene rasprave potrebnu većinu za usvajanje nije imao Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čitluk.
Usvojenim prijedlogom odluke o uvjetima i kriterijima potrebnim za raspisivanje natječaja i postupak prosudbe za najpovoljniju ponudu koncesionara na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk propisani su pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu koncesije, te postupak prosudbe za najpovoljniju ponudu koncesionara koji će na osnovu kriterija bodovanja provoditi Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk.

U Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Čitluk imenovani su: Ivan Ostojić (predsjednik) te članovi: Stana Krmek, Jasna Karačić, Ivanka Prusina i Ivan Stojić.

Općinsko vijeće Čitluk na današnjoj sjednici donijelo je zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne glazbene škole Brotnjo. Razloge za pristupanje izmjenama Statuta OGŠ Brotnjo obrazložio je Ivo Bevanda, tajnik Općinskog vijeća Čitluk.

WordPress Video Lightbox