Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Obavijest o provođenju Ankete o prihodima i uvjetima života u BiH 2022 (SILC)

Na području cijele Bosne i Hercegovine u razdoblju od 21. svibnja do 30. lipnja 2022. godine (uz mogućnost produženja terenskog rada do 10. srpnja) provest će se Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2022 (SILC), navedeno je u obavijesti Federalni zavod za statistiku.

Anketa će se provesti sukladno Programu i Planu provođenja statističkih istraživanja za 2022. godinu, a anketiranje domaćinstava na području Federacije BiH obavljat će akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku.

Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2022 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava/kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uvjetima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na razini Bosne i Hercegovine i entiteta.

Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sustava u Bosni i Hercegovini sukladno europskim i međunarodnim standardima.

Individualni podaci prikupljeni Anketom o prihodima i uvjetima života u BiH 2022 su službena tajna, koristiti će se isključivo u statističke svrhe i biti će objavljeni samo kao zbirni podaci.

Tajnost prikupljenih podataka je zagarantirana Zakonom o zaštiti osobnih podataka (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 49/06, 76/11 i 89/11), kao i Zakonom o statistici u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/03 i 9/09).

WordPress Video Lightbox