Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 35. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 35. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 19. prosinca (četvrtak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 35. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji Strategije razvitka općine Čitluk za 2018. godinu;

4. Prijedlog odluke o usvajanju Plana Rebalansa općine Čitluk za razdoblje 01. siječnja – 31.prosinca 2019. godine;

5. a) Prijedlog odluke o usvajanju Plana Proračuna općine Čitluk za 2020. godinu;
b) Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna općine Čitluk za 2019.
godinu;

6. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacijskog plana “Bare 1” u Čitluku;
b) Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacijskog plana “Bare 1“ u Čitluku;

7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;

8. a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;
b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku;

9. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox