Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Najavljujemo 18. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članka 31. stavak 3. Statuta općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 2/08, 6/08 i 3/13) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 2/11) predsjednik Općinskog vijeća Predrag Smoljan sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 08. lipnja (petak) u 11,00 sati u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk.

Za 18. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa sedamnaeste sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Izvješće o radu za 2018. godinu Javnog pravobraniteljstva općine Čitluk;

4. a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Odbora za mjesne zajednice i predstavke i pritužbe građana;

b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Odbora za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk;

5. Prijedlog odluke o osnivanju Turističke zajednice Općine Čitluk;

6. Prijedlog zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključenje Ugovora o prijenosu osnivačkih udjela i istupanju člana društva Radio televizije Herceg-Bosna d.o.o. Mostar;

7. Prijedlog odluke o usvajanju Prednacrta izmjena i dopuna Regulacijskog plana “Bare 1” u Čitluku;

8. Prijedlog odluke o radnom vremenu trgovačkih i obrtničkih radnji, kao i ugostiteljskih objekata na području općine Čitluk;

9. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

10. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

WordPress Video Lightbox