Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni poziv – uvid u idejne projekte GSM baznih stanica na lokacijama: Gospodarska zona Međugorje i Gornja Blatnica

Na temelju članka 137. stavak (1) Odluke o provođenju Prostornog plana općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj:7/13) Načelnik općine, upućuje:                                                                                 

JAVNI POZIV RADI IZJAŠNJENJA
uvid u idejni projekt
GSM bazna stanica lokacija Gospodarska zona Međugorje

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na parceli označenoj kao k.č. broj:16/15 K.O. Međugorje (novi premjer) na kojoj je predviđeno postavljanje GSM bazne stanice, kao i vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom nekretninom, da mogu izvršiti uvid u idejni projekt u predmetu izdavanja urbanističke suglasnosti za postavljanje bazne stanice u Gospodarskoj zoni Međugorje na parceli označenoj kao k.č. broj: 16/15 K.O. Međugorje (novi premjer), a za koji se po zahtjevu J.P. “Hrvatske telekomunikacije” d.d. Mostar vodi upravni postupak.

Uvid u idejni projekt urađen od poduzeća “A3” d.o.o. Široki Brijeg, broj projekta:1456/18 od 17.4. 2018.godine, stranke mogu izvršiti osobno ili putem opunomoćenika u prostorijama Općine Čitluk, Općinske službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u razdoblju od 06.06.2018. do 06.07.2018.godine.

Osobe koje se odazovu ovom pozivu dužne su dokazati da su stranke u postupku i svoje primjedbe mogu dostaviti u ovu Službu pismenim putem preko protokola. Navedene primjedbe moraju imati točnu adresu i ime i prezime podnositelja, inače se neće uzimati u razmatranje. Ako stranka u postupku ne pristupi uvidu u projekt u navedenom roku, smatrat će se da je stranci pružena mogućnost uvida u idejni projekt, te isti iz tog razloga, ne može tražiti obnovu postupka, pa će se postupak izdavanja urbanističke suglasnosti nastaviti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne Novine HNŽ “, broj: 4/04).

Ovaj poziv izlaže se na oglasnoj ploči općine Čitluk i web stranici Općine www.citluk.ba .

Čitluk, 06. lipnja 2018. godine

NAČELNIK  OPĆINE ČITLUK
______________________
Marin Radišić, dipl. oec.


Na temelju članka 137. stavak (1) Odluke o provođenju Prostornog plana općine Čitluk (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj:7/13) Načelnik općine, upućuje:                                                                      

 JAVNI POZIV RADI IZJAŠNJENJA
uvid u idejni projekt
GSM bazna stanica lokacija Blatnica

Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na parceli označenoj kao k.č. broj:1266/2 K.O. Blatnica (novi premjer) na kojoj je predviđeno postavljanje pokretne GSM bazne stanice, kao i vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom nekretninom, da mogu izvršiti uvid u idejni projekt u predmetu izdavanja urbanističke suglasnosti za postavljanje pokretne bazne stanice u Blatnici na parceli označenoj kao k.č. broj: 1266/2 K.O. Blatnica (novi premjer), a za koji se po zahtjevu J.P. “Hrvatske telekomunikacije” d.d. Mostar vodi upravni postupak.

Uvid u idejni projekt urađen od poduzeća “A3” d.o.o. Široki Brijeg, broj projekta:1462/18 od 03.05. 2018.godine, stranke mogu izvršiti osobno ili putem opunomoćenika u prostorijama Općine Čitluk, Općinske službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u razdoblju od 06.06.2018. do 06.07.2018.godine.

Osobe koje se odazovu ovom pozivu dužne su dokazati da su stranke u postupku i svoje primjedbe mogu dostaviti u ovu Službu pismenim putem preko protokola. Navedene primjedbe moraju imati točnu adresu i ime i prezime podnositelja, inače se neće uzimati u razmatranje. Ako stranka u postupku ne pristupi uvidu u projekt u navedenom roku, smatrat će se da je stranci pružena mogućnost uvida u idejni projekt, te isti iz tog razloga, ne može tražiti obnovu postupka, pa će se postupak izdavanja urbanističke suglasnosti nastaviti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne Novine HNŽ “, broj: 4/04).

Ovaj poziv izlaže se na oglasnoj ploči općine Čitluk i web stranici Općine www.citluk.ba .

Čitluk, 06. lipnja 2018. godine

NAČELNIK  OPĆINE ČITLUK
______________________
Marin Radišić, dipl. oec.

 

WordPress Video Lightbox