Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Javni poziv za raspodjelu grantova za projekte od interesa za općinu utvrđenih Proračunom Općine Čitluk za 2017. godinu

Općina Čitluk raspisala je Javni poziv za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za općinu, utvrđenih Proračunom Općine Čitluk za 2017. godinu, u iznosu od 90.000,00 (devedeset tisu?a) KM. Javni poziv raspisan je imajući za cilj pružanje potpore aktivnostima pojedinaca, nevladinih i neprofitnih organizacija na lokalnoj razini koje mogu svojom sposobnošću i specifičnim aktivnostima doprinijeti razvoju pluralističkog demokratskog društva, jačanju lokalne samouprave i sudjelovanju građana u vršenju javnih poslova.

Kriterije za dodjelu sredstava, pravo sudjelovanja i što aplicirani projekt treba sadržavati možete pročitati OVDJE.

Rok za podnošenje prijava je 30.05.2017. godine, a prijave na Javni poziv podnose se obvezno na posebnom Prijavnom obrascu, Službi za financije Općine Čitluk – Povjerenstvu za ocjenjivanje i izbor projekata, Trg žrtava Domovinskog rata 1., 88260 Čitluk.

Prijavni obrazac zainteresirani mogu preuzeti u pisarnici Općine Čitluk, Trg žrtava Domovinskog rata 1., ili u elektronskoj verziji dostupnoj u prilogu ove vijesti.

Prilozi:

Javni poziv za raspodjelu grantova za projekte od interesa za op?inu utvr?enih Prora?unom Op?ine ?itluk za 2017. godinu

Prijavni obrazac

WordPress Video Lightbox