Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Jačanje uloge MZ u BiH: Direktni poziv za projektne partnerske mjesne zajednice

Na temelju potpisanog Pisma sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini i Općine Čitluk od 14.07.2021. godine u vezi s realizacijom aktivnosti od strane Općine Čitluk u provedbi projekta druga faza „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, traje od 2020-2024. godine Općina Čitluk r a s p i s u j e

DIREKTNI POZIV ZA PROJEKTNE PARTNERSKE MJESNE ZAJEDNICE

za podnošenje prijedloga projekata u partnerskim mjesnim zajednicama je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi UNDP u Bosni i Hercegovini, a financira Vlada Švicarske i Švedska u suradnji s Općinom Čitluk.

Sudjelovanje u ovom pozivu je usmjereno isključivo na partnerske mjesne zajednice i to: MZ Vionica, MZ Čerin, MZ Donji Hamzići, MZ Gradnići i MZ Krehin Gradac. Cilj ovog direktnog poziva je podrška realizaciji lokalnih prioriteta koji su definirani putem organiziranih foruma građana u gore navedenim partnerskim mjesnim zajednicama.

Direktni poziv za projektne partnerske mjesne zajednice traje od 16. veljače do 16. ožujka 2022. godine.

Maksimalna vrijednost projekata može iznositi 30 800 KM bez PDV-a (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i Općine Čitluk u skladu s postotkom sufinanciranja). Vrijednost projekta može biti i veća ukoliko MZ imaju osigurana sredstva iz drugih izvora.

Minimalna vrijednost projekta je 26.000 KM bez PDV-a (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i Općine Čitluk, a u skladu s postotkom sufinanciranja).

U prijavi projekta potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

– Kriteriji za realizaciju inicijativa mjesnih zajednica (Smjernice za aplikante)
Prilog 1 – OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Prilog 2 – Pregled budžeta/proračuna
Prilog 3 – Matrica logičkog okvira
Prilog 4 – Plan aktivnosti
Prilog 5 – Pismo obveze za dodatno sufinanciranje
– Vremenski okvir realizacije projekata

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA:
Ispunjeni set dokumenata za projekt sa svom zahtijevanom dokumentacijom se dostavlja u jednom primjerku u tiskanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ druga faza, tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:00 do 15:00 sati, na adresu: Trg žrtava Domovinskog rata 1, 88260 Čitluk.

Rok za predaju projekata 16.03.2022. godine do 15:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti osobno dostavljene na navedenu adresu prije isteka službenog roka.

Dodatne informacije možete pronaći u smjernicama za podnositelje prijava koje, kao i ostale tražene dokumente, donosimo u sklopu poziva.

Napomena: Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom na Direktni poziv mogu se dobiti pozivom na broj: 036/640-554

Čitluk, 16. veljače, 2022. godine

NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl. oec.

DOKUMENTI:
Smjernice – Kriteriji za realizaciju inicijativa mjesnih zajednica

Prilog 1 – OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Prilog 2 – Pregled budžeta/proračuna

Prilog 3 – Matrica logičkog okvira

Prilog 4 – Plan aktivnosti 

Prilog 5 – Pismo obveze za dodatno sufinanciranje

Vremenski okvir realizacije projekata

WordPress Video Lightbox