Sve je spremno za nastup Mate Buli?a i prijatelja u ponedjeljak u Donjoj Blatnici

Ispis

najava Nakon to je svojim humanitarnim koncertima pomagao mnogima u domovini i svijetu, Mate Buli? nije zaboravio ni svoju rodnu Donju Blatnicu u kojoj je prohodao, u?io prva slova, stekao prijatelje, prvi put javno zapjevao i od svojih mjetana za to dobio prvi veliki pljesak koji ga je ohrabrio te potaknuo na daljnje iskorake do najve?eg uspjeha i zasluenoga epiteta kralja hrvatske dijaspore.

Naime, kako bi na neki na?in pomogao svom rodnom kraju, sredinom kolovoza 2012. godine Mate Buli? je sa svojim prijateljima na prostranom platou ispred mjesne crkve svetoga Franje u svojoj rodnoj Donjoj Blatnici odrao prvi dobrotvorni koncert pod nazivom Hvala, prijatelji na kojem su prikupljana sredstva za ure?enje dvorita i okolia tamonje podru?ne crkve.

Bio je to veli?anstveni glazbeni spektakl i ugo?aj kakav nikad prije nije zabiljeen u Brotnju, na kojem je, uz Matu, nastupilo dvadesetak poznatih hrvatskih estradnih zvijezda. Mate Buli? je tada odlu?io u kolovozu svake godine nastaviti tradiciju odravanja humanitarnih koncerata u svojoj u Donjoj Blatnici, u ?iju se organizaciju uklju?uju brojni njegovi prijatelji, upni ured ?erin, ali i cijela Blatnica.

Najve?i glazbeni spektakl

Od ?lanova Organizacijskog odbora doznali smo kako ?e Mate Buli? sa svojim Blatni?anima i ove godine, u ponedjeljak, 7. kolovoza, s po?etkom u 20 sati i 30 minuta u Donjoj Blatnici okupiti brojne prijatelje i estradne umjetnike s kojima ?e na prostranom platou ispred crkve uprili?iti 6. humanitarni glazbeni spektakl pod simboli?nim nazivom Blatni?ke note dobrote.

Rekli su nam i to da se ovogodinji humanitarni koncert Blatni?ke note dobrote odrava pod visokim pokroviteljstvom predsjedatelja Predsjednitva BiH Dragana ?ovi?a te brojnih sponzora i donatora te napomenuli kako ?e se ulaznice za koncert po cijeni od 10 KM mo?i nabaviti na vie mjesta pri samom ulazu u dvorite crkve sv. Franje u Donjoj Blatnici.

Za ovogodinji koncert ve? je sve spremno i organizirano na najvioj razini. O?ekujemo mnogobrojne posjetitelje iz cijele Bosne i Hercegovine, susjedne Republike Hrvatske i dijaspore. Ovom prigodom pozivam sve ljude dobre volje da u ponedjeljak. 7. kolovoza, do?u na humanitarni koncert naeg Mate Buli?a i njegovih prijatelja koji ?e po?eti u 20 sati i 30 minuta na platou ispred crkve svetoga Franje u Donjoj Blatnici.

Svi oni koji do?u na na koncert, kupnjom ulaznice donirat ?e deset konvertibilnih maraka u humanitarne svrhe onima kojima je pomo? potrebna rekao nam je Mario Odak, predsjednik Organizacijskog odbora te manifestacije.

Mnogo estradnih zvijezda

Kako su nam rekli ?elni ljudi Organizacijskog odbora Mario Odak, Ivan Bevanda i Damir Suac, na ovogodinjem koncertu nastupit ?e sljede?a zvu?na imena: Marko Perkovi? Thompson, Draen Ze?i?, eljko Bebek, TS Prijatelji i Jerek tef, klapa Herceg, TS urmanci, dr. Pehar, gosti iz sredinje Bosne, Dona, Dalmatino, Ivana Mari?, Jozo Vu?i?, Zoran Begi?, Ivica Bago, Alen Nieti?, Matija Vuica te, naravno, Mate Buli?, kao i neki gosti iznena?enja. Kao to je to bilo proteklih pet godina, svi ?e oni nastupiti bez ikakve naknade.

Predsjednik Organizacijskog odbora Mario Odak jo je jednom potvrdio kako je za koncert Blatni?ke note dobrote sve spremno te dodao:

Sredstva od prodaje ulaznica ove su godine namijenjena dijelom za obnovu crkve svetoga Ivana u Podmila?ju, zatim za pomo? Humanitarnoj udruzi Fra Didak Bunti? ?ije je sjedite u ?erinu i Rehabilitacijskom centru za osobe s posebnim potrebama Sveta Obitelj Mostar, a ostatak ?emo utroiti za ure?enje dvorita oko naa crkve svetoga Franje i oko mjesnog groblja Grmine rekao je Mario te istaknuo kako su, zahvaljuju?i Matinim koncertima, mjesna crkva i okoli prekrasno ure?eni.

Matine pjesme i dobra djela privla?e posjetitelje sa svih strana

Koristimo prigodu za zahvaliti svima koji su proteklih godina bili pokrovitelji, sponzori, donatori i sudionici te na bilo koji na?in pomagali ove velike humanitarne koncerte, a posebno izvo?a?ima koji su se rado odazivali te velikoduno, bez ikakve naknade, nastupali na humanitarnim koncertima Blatni?ke note dobrote kazali su nam ?lanovi Organizacijskog odbora Ivan Bevanda i Damir Suac te istaknuli kako je Mate Buli?, kao jedan veliki humanitarac, svojim dobrim djelima zasluio da u ponedjeljak u Donju Blatnicu do?e mnotvo poznatih osoba hrvatske i bosanskohercegova?ke estrade te dvadesetak tisu?a posjetitelja jer ?e svatko za sebe prona?i neto u repertoarima omiljenih izvo?a?a za oputanje i zabavu.

Tvrde kako su dobili informacije da na koncert planiraju do?i mnogi Blatni?ani i ostali Brotnjaci iz Njema?ke, Austrije, vicarske, Australije, Kanade, Sjedinjenih Ameri?kih Drava te da se svi vesele tom jedinstvenom glazbenom ugo?aju.

Briga o redu i sigurnosti

Na nae pitanje ho?e li biti dovoljno mjesta za brojne automobile, Ivan Bevanda, koji je zaduen za red i sveukupno osiguranje koncerta, isti?e:

U blizini mjesta odravanja koncerta imamo ure?eno parkiralite koje moe primiti oko 4000 automobila, a informacije voza?ima davat ?e i promet regulirati prometna policija iz ?itluka uz pomo? brojnih redara, tako da s tim u vezi sigurno ne?e biti nikakvih problema. ?A vezano uz osiguranje i red na koncertu, Ivan Bevanda je zahvalio djelatnicima Policijske postaje ?itluk i privatne tvrtke Delta Security koji im ve? estu godinu u donatorskom smislu pomau svojim savjetima i ljudstvom.

Zahvalio je i brojnim mjetanima Blatnice te okolnih sela koji pomau u realizaciji tog ogromnog projekta.
Polaze?i od pretpostavke da je to humanitarni koncert i veliko narodno veselje te kako je u taj projekt uklju?eno mnogo ljudi, mislim da nikakvih problema na koncertu ne moe biti. Budu?i da sve planiramo, pratimo i radimo sukladno spomenutim savjetima te da su u to uklju?eni mjetani Blatnice i okolnih sela, nikakvog propusta ne bi trebalo biti naglasio je Ivan Bevanda.

Budu?i da ?e, uz izvo?a?e, na koncert sti?i brojni poznati gosti i uglednici iz politi?kog, javnog i kulturnog ivota iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, za njihov smjetaj zaduen je ?lan Organizacijskog odbora Damir Suac koji nam je o tom rekao:

Ve? sada je sve spremno za smjetaj vie od devedeset osoba, to naih gostiju, to izvo?a?a na koncertu. Besplatan smjetaj za goste, me?u kojima su, uz ostale, i Branko Uvodi?, Mirko Fodor, Slaven Letica, sudac Ivan Turudi? i dr. Samardija te brojni drugi, velikoduno su osigurali vlasnici me?ugorskih hotela i pansiona.

Na pitanje po ?emu se razlikuje blatni?ki koncert od ostalih, nai sugovornici su odgovorili:

Razlikuje se po tomu to Mate Buli? ovdje iri dobrotu i prijateljstvo. Svake godine ovdje imamo oko est stotina ljudi, naih prijatelja koje ugostimo u atoru. I Mate i mi tu pozovemo sve svoje prijatelje te ih smjestimo i po?astimo jer je i to dio organizacije kao nigdje drugdje. Tu posjetitelji imaju prigodu upoznati estradne umjetnike, sluati ih i fotografirati se s njima.

Sveobuhvatan projekt

To je iznimno ozbiljan i sveobuhvatan projekt. Na pitanje to ?lanove Organizacijskog odbora poti?e sve to godinama ozbiljno i neumorno raditi, kau:

Uistinu je ovo ogroman i vrlo zahtjevan projekt koji je mogu?e realizirati samo zajednitvom te upornim radom svih ?lanova Organizacijskog odbora koji ?ine Mario Odak (predsjednik), Ivan Bevanda, Damir Suac, Ivan Iko Bevanda, Marin Barbari?, Goran Barbari?, Dalibor Barbari? i Mario Pinjuh te stotine naih volontera, a na dan odravanja koncerta uklju?uju se svi mjetani Donje Blatnice. Na sve to poti?u nas naa humanost, pomaganje drugima, veli?anstven odziv posjetitelja, ali i to to od ovakvih koncerata uvijek neto izgradimo kau trojica naih sugovornika iz Organizacijskog odbora humanitarnoga koncerta Blatni?ke note dobrote.

Brotnjo.info

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537