Uprava za civilnu zatitu i vatrogastvo HN donirala vrijednu opremu

Ispis

dronRavnatelj Uprave za civilnu zatitu i vatrogastvo HN Eugen ?ubela sa suradnicima posjetio je danas Op?inu ?itluk te se susreo s na?elnikom op?ine ?itluk Marinom Radii?em, Ivanom Ostoji?em, pomo?nikom na?elnika iz Op?inske civilne zatite i Silvijom Ostoji?em, zapovjednikom Vatrogasne postrojbe ?itluk. Ovom prilikom ravnatelj ?ubela uru?io je na?elniku Radii?u bespilotnu letjelicu, DJI Phantom 4 , koja ?e biti dopuna postoje?im resursima Vatrogasne postrojbe ?itluk.

Donirana letjelica ?itlu?kim vatrogascima bit ?e od pomo?i prilikom ranog otkrivanja poara, njegovom lociranju, samoj procjeni poara, otkrivanju izvora poara, ali i u procjeni smjera kretanja poara, procjeni najugroenijih podru?ja i samim time i vrijedan izvor informacija za daljnje upute na samom poaritu. Tako?er, snimaju?i poarite iz zraka vatrogasci ?e jednostavnije prona?i arita koja su aktivna i koja treba gasiti.

Uz razgovor o dosadanjoj suradnji i doniranoj opremi na dananjem sastanku razgovarano je i o aktualnim problemima vatrogasaca i mogu?nostima izgradnje novog vatrogasnog doma u ?itluku.

Podsjetimo, rade?i na modernizaciji vatrogasne opreme na podru?ju HN po?etkom 2015. godine Uprava za civilnu zatitu i vatrogastvo HN, Vatrogasnoj postrojbi ?itluk donirala je vienamjensko vatrogasno vozilo.

Hercegova?ko-neretvanska upanija jedna je od najugroenijih upanija po pitanju poara otvorenog prostora. Svake godine tete prouzrokovane poarima mjere se u milijunima KM a uporabom dronova eli se doprinijeti prevenciji poara na otvorenom prostoru.

Budu?i da su intervencije ?itlu?kih vatrogasce posebno u?estale u ljetnim mjesecima valja ponoviti upozorenje Vatrogasne postrojbe ?itluk upu?eno gra?anima. U upozorenju se navodi da je zbog izrazito velike opasnosti od izbijanja poara na otvorenom prostoru zabranjeno bilo kakvo paljenje vatre odnosno koritenje plamena na otvorenom prostoru u sezoni pove?ane opasnosti koja traje od 1. svibnja do 31. listopada. Iz Vatrogasne postrojbe ?itluk napominju da su za odgovorne, ako uslijed paljenja nastane poar koji bi imao kao posljedicu ve?u materijalnu tetu ili opasnost za ljudske ivote, predvi?ene visoke nov?ane kazne, kao i kaznena odgovornost.

Fotografije moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537