Baka Jela Dugandi? proslavila 101. ro?endan

Ispis

ro?endan Baka Jela Dugandi? iz Donjeg Malog Ogra?enika proslavila je ju?er svoj 101. ro?endana. Ova vitalna starica je i najstarija iteljka u op?ini ?itluk.

O baki Jeli pisali smo prije dvije godine kada je kao najstarija iteljka MZ D.M.Ogra?enik zajedno s na?elnikom op?ine Ivom Inom Jerki?em sve?anim presijecanjem vrpce otvorila mrtva?nicu u Donjem Malom Ogra?eniku, ba kao i prole godine kada je slavila svoj jubilarni stoti ro?endan.

Baka Jela je poeljela da joj na proslavu stotog ro?endana do?u na?elnik op?ine, upnik, predsjednik mjesne zajednice kao i ?lanovi urednitva ?asopisa MoBa. Naravno da su se tada svi rado odazvali a nama novinarima je bilo preostalo samo da popratimo i zabiljeimo veliko slavlje u obitelji Dugandi?. Tada smo obe?ali baki Jeli da ?emo do?i i na 101. ro?endan to smo evo i u?inili.

Prole godine do?ekala nas je vesela starica iznena?uju?e dobroga zdravlja koja nam je kazivala kako joj ivot kroz dugih sto godina nije mazio. Naalost, u godinu dana od kada se nismo vidjeli Jela je imala teak lom kuka i operaciju, ali i sve to je stoji?ki podnijela i uz medicinska pomagala ponovno prohodala.

Kada su se ju?er u obiteljskoj ku?i s slavljeni?kom tortom i buketom cvije?a pojavili urednici lokalnog magazina MoBa Marina Barbari? i Borislav imovi?, baki Jeli se ozarilo lice kazavi kako joj je drago to su doli jer su o njoj puno lipoga napisali u tim novinama a sje?a se i "Zdravice" koju su za njen stoti ro?endan posebno napisali.

Uz brojne goste koji su se izmjenjivali u ku?i da ?estitaju 101. ro?endan baki Jeli, ku?ni telefon nije prestao da zvoni. Zvali su sinovi, unuci i praunuci, rodbina i prijatelji iz svih krajeva Europe i svijeta s najljepim eljama.

Vie fotografija moete pogledati OVDJE.

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537