Stoji?: Nakon prve ekshumacije dobivamo nove informacije o mjestima stradanja

Ispis

ovjerenstvoPovjerenstvo za obiljeavanje i ure?ivanje grobita II. svjetskog rata i pora?a na podru?ju op?ine ?itluk odralo je danas sastanak u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra ?itluk na kojemu je prezentiran rad Povjerenstva u 2013. godini. Okupljeni ?lanovi Povjerenstva razgovarali su tako?er i o planu i smjernicama za budu?i rad Povjerenstva.

Prezentiraju?i rad Povjerenstva u 2013. godine predsjednik Povjerenstva Andrija Stoji? istaknuo je kako je povjerenstvo zahvaljuju?i ranijem radu na terenu ljudi okupljenih oko Rade Stoji?a Ra?e odmah nakon osnutka imalo odre?ene dobro obra?ene i arhivirane informacije koje je uklju?uju?i javnost javnim pozivom svjedocima vremena, poznavateljima iskaza starijih i svima koji na bilo koji na?in mogu pomo?i u prikupljanju podataka o svim grobitima i stratitima na podru?ju op?ine ?itluk dodatno obogatilo i upotpunilo novim saznanjima.

Dakle, u prvoj fazi rada Povjerenstvo se u potpunosti posvetilo prikupljanju vjerodostojnih podataka o postojanju grobita i stratita na podru?ju nae op?ine, nakon ?ega je 7. prosinca ekshumacijom posmrtnih ostataka pokojnog arka Vranjea zapo?ela druga faza u radu Povjerenstva.

Govore?i o samom procesu prijavljivanja saznanja Povjerenstvu Andrija Stoji? je kazao kako kod ljudi jo uvijek postoji evidentan strah, ali je tako?er dodao kako je nakon ekshumacije posmrtnih ostataka u Vionici Povjerenstvo dobilo nova saznanja o mjestima stradanja na podru?ju nae op?ine to dovodi do zaklju?ka da je prvo iskopavanje posmrtnih ostataka koje je organiziralo Povjerenstvo imalo dobar odjek u javnosti.

Kada je rije? o planovima za budu?nost treba ista?i kako ?lanovi povjerenstva planiraju obi?i mjesta koja su u novim prijavama obiljeena kao mjesta pokopa nastradalih i te lokacije fotografirati i dodatno ispitati. Tako?er, na dananjem sastanku se od fra Miljenka Mi?e Stoji?a moglo ?uti o dobrim primjerima obiljeavanja prijavljenih grobita pa je zaklju?eno kako bi bilo dobro i na podru?ju op?ine ?itluk obiljeiti grobita kriem i prigodnom plo?icom kako je to praksa u irokom Brijegu. U planovima za budu?nost nezaobilazna su nova iskapanja posmrtnih ostatak koji ?e nakon prikupljanja biti pohranjeni u mrtva?nici kod groblja Podadvor sve do zajedni?kog sve?anog ispra?aja.

U narednom razdoblju Povjerenstvo tako?er planira ponoviti javni poziv iteljima Brotnja kako bi se to vie ljudi uklju?ilo u rasvjetljavanje istine o stradanjima na podru?ju op?ine ?itluk u Drugom svjetskom ratu i pora?u.

Foto: arhiva

 

KONTAKT

kontakti

Op?ina ?itluk
Trg rtava Domovinskog rata 1
88260 ?itluk


Tel: + 387 36 640 500
Fax: + 387 36 640 537

Povjerenstvo

Predsjednik:
Slaven Markota

?lanovi:
fra Miljenko Mi?a Stoji?,
Rade Stoji?,
fra Kornelije Kordi?,
Ivica arac,
Andrija Stoji?,
Ilko Prusina,
Ivan Stoji?,
Ivan Sivri?,


Mandat ?lanovima iznosi 4 godine.
Imenovani 28. sije?nja 2016. godine.