Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Završen projekt izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže u Ulici kralja Tvrtka

Projekt izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže u Ulici kralja Tvrtka, koji su zajednički financirali Općine Čitluk i Fond za zaštitu okoliša F BiH je završen. Ukupna vrijednost projekta iznosi 455.989,02 KM. Općina Čitluk i Fond za zaštitu okloša F BiH od samog početka surađivali su u realizaciji projekta. Fond je od početka bio uključen kroz uvid u projektnu dokumentaciju, zatim kroz praćenje Javne nabavke koju je provela Općina Čitluk, a kasnije i kroz sve faze realizacije projekta.

Svojim sudjelovanjem u projektu Fond za zaštitu okoliša F BiH dao je na važnosti ovom značajnom projektu iz sektora zaštite okoliša. Projekt se uklapa u program Fonda i sve ono što Fond za zaštitu okoliša F BiH predstavlja i poduzima u svrhu podizanja kvalitete života građana i očuvanja životne sredine.

Kroz realizaciju navedenog projekta u čitlučkoj Ulici kralja Tvrtka izgrađeno je 600 metara oborinske kanalizacije i 550 metara fekalne kanalizacije. Završetkom navedenih radova stvorena je mogućnost za priključak četrdesetak stambenih objekata na novoizgrađenu mrežu, pored čega je obavljeno izmještanje vodovodnih instalacija i izvršena sanacija prometnice. Prometnica u navedenoj ulici sanirana je na način da je zamijenjena ranija podloga i tamponirana cijela ulica, a nakon toga i asfaltirana u punom profilu, prilikom čega se vodilo računa o oborinskoj odvodnji.

Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Ulici kralja tvrtka prva ja faza projekta „Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Ulici kralja Tvrtka i Rudarskoj ulici u Čitluku“. Ovaj projekt za Općinu Čitluk je od velike važnosti zbog uvezivanja kanalizacijske mreže naseljenog mjesta Čitluk. U drugoj fazi projekta planirana je izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Rudarskoj ulici, a cijeli projekt uklapa se u Integriranu strategiju razvoja općine Čitluk za razdoblje 2019. – 2027. godine.

Izgradnjom kanalizacijske mreže u Ulici kralja Tvrtka i Rudarskoj ulici na kvalitetan način rješava se zbrinjavanje otpadnih voda objekata koji se nalaze u ove dvije ulice, sprječava se zagađenje podzemnih voda, te se stvaraju uvjeti za čistiji okoliš, što su jedni od uvjeti za kvalitetno očuvanje ljudskog zdravlja.

WordPress Video Lightbox