Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Zabranjeno kretanje osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina

Federalni stožer civilne zaštite danas je donio naredbu u kojoj je osobama mlađim od 18 te starijim od 65 godina zabranjeno kretanje na području Federacije BiH.

Naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se do 31. ožujka 2020. godine.

WordPress Video Lightbox