Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Usvojen proračun Općine Čitluk za 2018. godinu

Općinsko vijeće Čitluk na današnjoj 13. redovitoj sjednici usvojilo je Prijedlog Plana Proračuna općine Čitluk za 2018. godinu. Plan proračuna Općine Čitluk za 2018. godinu predviđa prihode, primitke i kreditna zaduženja u iznosu od 8.700.000,00 KM, a rashode i izdatke u iznosu od 8.700.000,00 KM, s proračunskom pričuvom od 10.000,00 KM.

Za usvajanje ovakvog prijedloga proračuna glasovalo je 18 vijećnika, dok su dva vijećnika bila suzdržana prilikom izjašnjavanja o prijedlogu proračuna koji je u formi nacrta bio objavljen na web stranici Općine Čitluk kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje prijedloge, sugestije i dopune.

Vijećnici su na danas održanoj sjednici također usvojili Prijedlog odluke o izvršenju Plana Proračuna Općine Čitluk za 2018. godinu, a usvajanju odluka koje određuju proračun općine Čitluk u 2018. godini i prethodilo je usvajanje prijedloga odluke o konverziji kredita uz valutnu klauzulu CHF u kredit uz valutnu klauzulu EUR.

Ovom odlukom ovlašćuje se Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, da može, u ime Općine Čitluk, potpisati novi ugovor o dugoročnom kreditu sa Addiko bank d.d. Sarajevo oko konverzije kredita uz valutnu klauzulu CHF u kredit uz valutnu klauzulu EUR, a sve temeljem ranije potpisanog Ugovora o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u CHF broj: 8237020615 potpisanog dana 17.07.2007. godine.

Razlog za usvajanje ove odluke jest djelomično anuliranje nepovoljnih tečajnih kretanja CHF u odnosu na KM. Potpisivanjem novog ugovora dobiva se znatno smanjenje glavnice, kao i nova niža kamatna stopa na kreditna sredstva koja su utrošena u izgradnju pročistača otpadnih voda općine Čitluk u naselju Potpolje.

Na kraju današnje sjednice vijećnici su pozvani da u roku od 20 dana dostave svoje prijedloge vezane za Program rada Općinskog vijeća Čitluk u 2018. godini.

WordPress Video Lightbox