Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Ukinuta naplata ekološke pristojbe

Petnaesta sjednica Općinskog vijeća Čitluk održana je danas u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra. Na početku sjednice Leonarda Kordić položila je prisegu i potpisivanjem izjave preuzela dužnost vijećnice. Leonarda Kordić dužnost vijećnice u OV Čitluk preuzela je nakon što je vijećnik Pero Selak podnio ostavku, a nakon svečane prisege nastavljena je sjednica sa koje svakako valja izdvojiti ukidanje ekološke pristojbe i izvješće o ostvarenju proračuna Općine Čitluk u 2017. godini.

Vijećnici OV Čitluk na prošloj sjednici razmatrali su tri prijedloga vezana za implementaciju Odluke o uvođenju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa – ekološke pristojbe. Budući da su na prošloj sjednici izneseni podaci o naplati posebnog komunalnog doprinosa – ekološke pristojbe i o stanju provođenja ove odluke, na današnjoj sjednici predlagači su u kratkim crtama predstavili svoje prijedloge, nakon čega je prijedlog vijećnika Dragana Kozine za ukidanje naplate posebnog komunalnog doprinosa podržan od strane šesnaest vijećnika.

Na današnjoj sjednici Pavo Zovko, pomoćnik načelnika za financije predstavio je izvješće o ostvarenju prošlogodišnjeg proračuna Općine Čitluk. U svom izvješću Zovko je istaknuo da su u planu proračuna za 2017. godinu prihodi i primici planirani u iznosu od 7.682.000,00 KM, a ostvareni su 98,17% što iznosi 7.541.056,40 KM. S druge strane, u planu proračuna za 2017. godinu tekući i kapitalni rashodi planirani su u iznosu od 7.682.000,00 KM, od toga tekuća pričuva 10.000,00 KM, a do kraja godine ostvareni su 87,41% ili 6.715.005,62 KM.

Na 15. sjednici Vijeće je donijelo Odluku o davanju na upravljanje i gospodarenje objekata vodovodnog i kanalizacijskog sustava u vlasništvu Općine Čitluk. Ovom odlukom svi objekti koji su u sustavu vodoopskrbe i kanalizacije u vlasništvu Općine Čitluk daju se JP Broćanac d.o.o. Čitluk na upravljanje i gospodarenje. Način i uvjeti upravljanja i gospodarenja objektima pobliže će se urediti posebnim ugovorom.

Također, vezano za vodovodni i kanalizacijski sustav na području općine Čitluk na današnjoj sjednici usvojene su izmjene i dopune Odluke o vodovodnom i kanalizacijskom sustavu vezane za izgradnju i održavanje spremišta za vodomjer, kao i izmjene i dopune vezane za priključivanje objekata na kanalizacijski sustav.

Vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na 15. sjednici podržali su prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima, načinu i visini pristojbe za priključenje na javnu kanalizaciju. Spomenutim pravilnikom uređuje se postupak priključenja objekata na objekte i uređaje sustava javne odvodnje otpadnih voda na području općine Čitluk, a na poseban način: obveze korisnika i davatelja usluga kod postupka priključenja, tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, rokovi i pristojba za priključenje.

Na današnjoj sjednici imenovano je Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk u sastavu: Predrag Smoljan (predsjednik), Marin Radišić (zamjenik predsjednika) uz članove: Marina Zubac, Ilija Šego, Mate Miletić, Zlatko Prusina i Pavo Zovko.

Kada je riječ o imenovanjima, na danas održanoj sjednici za članicu Školskog odbora OŠ fra Didaka Buntića u Čitluku imenovana je Viktorija Sušić, predstavnica djelatnika, čemu je prethodilo razrješenje Božane Bevande iz spomenutog Školskog odbora zbog ostavke.

Tijekom 15. sjednice vijećnici Općinskog vijeća Čitluk razmatrali su i usvojili prijedloge za rješavane pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo.

Jednoglasnim usvajanjem zaključka Općinsko vijeća Čitluk podržalo je inicijativu Odbora za pitanja branitelja i ratnih stradalnika za izgradnju spomenika svim poginulim braniteljima s područja općine Čitluk koji će bit smješten na Trgu žrtava Domovinskog rata. Inicijativu za izgradnju spomenika kolegama vijećnicima predstavio je Miro Pehar, predsjednik Odbora za pitanja branitelja i ratnih stradalnika OV Čitluk, a ova inicijativa usuglašena je na radnom sastanku koji je održan u Uredu načelnika Općine Čitluk, na kojem su sudjelovali predstavnici svih udruga proisteklih iz Domovinskog rata i načelnik Marin Radišić.

WordPress Video Lightbox