Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

U sklopu projekta sa UNICEF-om Općina Čitluk potpisala Protokol o suradnji

Zbog unaprjeđenja dosadašnje suradnje institucija i organizacija na lokalnoj razini s ciljem povećanja zapošljavanja korisnika prava socijalne skrbi iz definiranih ranjivih skupina i smanjenja ovisnosti od socijalnih davanja: Općina Čitluk, Radna grupa za socijalno poduzetništvo i integrirano upravljanje predmetima, te institucije i organizacije sa područja općine Čitluk danas su u dvorani za sastanke Općine Čitluk potpisali Protokol o suradnji institucija i organizacija na lokalnoj razini s ciljem jačanja sustava socijalne skrbi na lokalnoj razini uvođenjem modela integriranog vođenja slučaja.

Navedeni protokol o suradnji uz Općinu Čitluk i radnu grupu potpisali su: Centar za socijalni rad Čitluk, Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije, Podružnica Čitluk, Dječji vrtić Čitluk, Edukacijsko-rehabilitacijski centar ”Sveti Josip Radnik“ Čitluk, Turistička zajednica HNŽ-a, podružnica Čitluk, Udruga gospodarstvenika Brotnjo i Udruga roditelja i prijatelja djece s posebnim potrebama “Susret”.

Potpisanim Protokolom uspostavlja se suradnja između institucija i organizacija na razini općine Čitluk u oblasti integriranog vođenja slučaja s ciljem radne aktivacije i integracije na tržište rada definiranih prioritetnih ranjivih skupina korisnika prava socijalne skrbi i s ciljem smanjenja njihove ovisnosti od socijalnih davanja.

Protokolom se osigurava blagovremeno i učinkovito pružanje usluga i ostvarivanja prava korisnika kroz multisektorski pristup u radu, uz poštivanje principa zakonitosti, transparentnosti, partnerstva, jednakopravnosti i ravnopravnosti spolova, odgovornosti, učinkovitosti, ekonomičnosti i profesionalne stručnosti.

Integrirano vođenje slučaja je inovativni pristup za uključivanje definirane skupine korisnika socijalnih prava i usluga na tržište rada koji omogućava kreiranje integriranog paketa politika i mjera socijalne skrbi i tržišta rada, uključujući sve relevantne sektore u pružanje socijalnih usluga korisnicima koji su najudaljeniji od tržišta rada.

Inače, Općina Čitluk, zajedno sa lokalnim institucijama i organizacijama, prva je od deset općina i gradova u BiH, koji sudjeluju u UNICEF-ovom projektu, potpisala Protokol o suradnji. Riječ je o projektu “Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini” kojeg provodi UNICEF u BiH uz financijsku podršku USAID-a i u partnerstvu sa Savezom socijalnih radnika. Potpisivanju Protokola, uz predstavnike Općine Čitluk i predstavnike lokalnih institucija i organizacija, nazočila je gospođa Vera Bartel, stručna konzultantica UNICEF-a na projektu, Mirnes Telalović, predsjednik Saveza socijalnih radnika FBiH i BiH i gospođa Janja Milinković, koordinator projekta ispred Općine Čitluk i djelatnica Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ.

Potpisnici protokola obvezali su se, sukladno svojim nadležnostima i u međusobnoj suradnji, provoditi programe koji se odnose na:
– obrazovanje i osposobljavanje pripadnika definiranih ranjivih skupina sukladno propisima kojima se uređuje oblast rada;
– informiranje i uključivanje pripadnika definiranih ranjivih skupina u postojeće programe i mjere aktivne politike zapošljavanja;
– informiranje i uključivanje pripadnika definiranih ranjivih skupina u druge vrste socijalnog angažiranja koje vode zapošljavanju;
– pružanje potpore obitelji i djeci koja ima za cilj povećanje mogućnosti za zapošljavanje radno sposobnih članova obitelji.

Konkretno, već je poznato kako će potpisnici Protokola pružiti podršku Edukacijsko-rehabilitacijskom centru sv. Josip Radnik u provođenju pilot projekta koji će financijski podržati UNICEF u BiH i Općina Čitluk.

Nakon svečanosti potpisivanja protokola održan je radni sastanak radne grupe za socijalno poduzetništvo i integrirano vođenje slučajeva zajedno sa predstavnicima Grada Ljubuškog koji su u projektu sa Općinom Čitluk. Sastanak je održan u prostorijama Službe za zapošljavanje Čitluk, uz nazočnost predstavnika UNICEF-a.

 

WordPress Video Lightbox