Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Produžen rok u kojemu poljoprivredni proizvođači mogu ažurirati podatke u Registru

Služba za gospodarstvo Općine Čitluk obavještava poljoprivredne proizvođače, fizičke i pravne osobe s područja općine Čitluk da je do 30. travnja produžen rok za obvezno ažuriranje podataka u Registru.

Upis u Registar:
• je dobrovoljan, ali oni koji žele ostvariti pravo na poticaje obvezni su upisati se u Registar.
• vrši se u općini prebivališta za fizičke osobe, odnosno, općini sjedišta za pravne osobe, bez obzira gdje se proizvodnja, odnosno pripadajuće zemljište i stoka, nalaze na području Federacije BiH.

Glavni uvjeti koje trebaju ispuniti za ostvarivanje novčane podrške su:
• Da imaju prebivalište u Federaciji BiH i da im se proizvodnja obavlja na području FBiH*.
*Oni proizvođači čije se zemljište nalazi u Republici Srpskoj a imaju prebivalište u FBiH, nažalost ne mogu se prijavljivati za poticaje Federalnog ministarstva poljoprivrede.

Za upis u Registar, fizičke osobe podnose sljedeće dokumente:
1. kopiju osobne iskaznice nositelja gospodarstva (i kopije osobnih iskaznica članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, ako upisuje i članove obitelji);
2. dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog tijela, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);
3. dokaz o otvorenom bankovnom računu – dokument koji dokazuje da je nositelj obiteljskog gospodarstva osoba koja je vlasnik bankovnog računa (naziv banke, transakcijski račun banke i broj vlastitog računa) na koji se doznačuju sredstva.

Za upis u Registar, pravne osobe i obrti podnose sljedeće dokumente:
1. kopiju osobne iskaznice obrtnika, odnosno odgovorne osobe u pravnom subjektu;
2. ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar, odnosno ovjerenu kopiju rješenja o upisu u evidenciju obrtnika, ili drugi dokaz o statusu;
3. JIB/ID broj;
4. dokaz o korištenju zemljišta (izvod iz katastra nepokretnosti, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog tijela, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl., u originalu ili ovjerenoj kopiji);
5. dokaz o otvorenom bankovnom računu – dokument koji dokazuje da obrt, odnosno pravni subjekt ima otvoren bankovni račun (naziv banke, transakcijski račun banke i broj vlastitog računa) na koji se doznačuju sredstva.

Sve obrasce za upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata, osobe dobivaju prilikom upisa u općini prebivališta odnosno sjedišta, a ista su dostupna i na Farmer Portalu.

Za više informacija o upisu u Registar možete se obratiti nadležnoj službi ili službeniku u općini vašeg prebivališta.

Privitak: Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata

WordPress Video Lightbox