Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Preventivne mjere za smanjenje rizika od pojave legionarske bolesti

Na pragu smo turističke sezone i počinje razdoblje otvaranja hotelskih smještajnih kapaciteta i dolaska gostiju. Potrebno je, kao i svake godine, posebno naglasiti važnost provođenja preventivnih mjera za smanjenje rizika od pojave različitih zaraznih oboljenja, a među njima je posebno važna legionarska bolest.

U daljnjem tekstu možete pročitati plan minimalnih preventivnih mjera za smanjenje rizika od legionarske bolesti u hotelskim kapacitetima izrađen u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH.

Pri tome valja naglasiti da preventivnu mjeru hiperkloriranja mogu provoditi samo ustanove koje su za to ovlaštene od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

Pri tome valja naglasiti da preventivnu mjeru hiperkloriranja mogu provoditi samo ustanove koje su za to ovlaštene od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

U hotelima koji nisu radili izvan sezone prije dolaska gostiju:
• Isprazniti talog iz bojlera i spremnika u sustavu potrošne tople vode i vode za piće
• Očistiti od taloga mrežice na slavinama i rozete tuševa
• Isprati čitav sustav tople i hladne vode, tako da na svim slavinama i tuševima teče bistra voda najmanje minuta (poželjno je na isti način isprati sistem protupožarnih hidranata)
• Nakon što je ispran sustav za toplu i hladnu vodu, zagrijati toplu vodu u spremniku (bojleru). Poželjno je da se postigne visoka temperatura (od 70°do 90°C). Ukoliko sustav za toplu vodu hotela ne može postići tako visoku temperaturu tada nastojati postići temperaturu najmanje iznad 65°C. Povišenu temperaturu održavati u sustavu kroz 4 sata. Nakon toga se temperatura može sniziti, ali po mogućnosti ne ispod 50°C (mjereno na slavinama).
• Za sigurnost gostiju temperatura tople vode na slavinama ne smije pasti ispod 50°C tijekom čitavog rada hotela
• Temperatura hladne vode na slavinama, nakon ispiranja, ne bi smjela prelaziti 20°C tijekom čitavog rada hotela
Ne hiperklorirati sanitarnu vodu!

U hotelima koji rade čitavu sezonu:
• Redovito isprati sistem tople vode i hladne vode u sobama u kojima ne borave gosti, tako da na slavinama teče bistra voda
• Za sigurnost gostiju temperatura tople vode na slavinama ne smije pasti 50°C tijekom čitavog rada hotela
• Temperatura hladne vode na slavinama, nakon ispiranja, ne bi smjela prelaziti 20°C tijekom čitavog rada hotela.
Rashladni tornjevi (ukoliko postoje u objektu)
• Mehanički očistiti i isprati rashladne tornjeve (ovlašteni servis)
• Hiperklorirati na 15mg/l slobodnog rezidualnog klora, cirkulirati hiperkloriranu vodu kroz čitav sustav 2 sata i isprati svježom vodom. Nadopuniti sustav svježom vodovodnom vodom.

Ovlaživači zraka
Očistiti i dezinficirati klornim preparatom bazene unutar komora za ovlaživanje zraka ili spremnike samostalnih ovlaživača. Isprati čistom vodom i napuniti čistom vodovodnom vodom. Vodu mijenjati najmanje jednom tjedno.

Bazeni s pjenom (jacuzzi, spa, wirpool)
• Ispustiti vodu iz čitavog sustava
• Mehanički očistiti spremnike i bazen
• Isprati čistom vodom
• Provoditi trajnu dezinfekciju i izmjenu vode prema uputama proizvođačima

Naprijed navedene mjere se ne odnose na one hotele, ustanove u kojima se, nakon pojave/sumnje na pojavu oboljenja ljudi od legionarske bolesti, provode posebnu protuepidemijske mjere. Te mjere, prema stručno-metodološkom uputama epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, provodi nadležni županijski zavodi za javno zdravstvo u suradnji s nadležnim inspekcijskim službama i uz stručnu pomoć Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

WordPress Video Lightbox