Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Preporuka za maslinare o zaštiti nasada nakon berbe

Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja HNŽ obavještava maslinare da je nakon završene berbe potrebno zaštititi svoje nasade od bolesti „paunovo oko“, kako bi se što više smanjio infektivni prezimljujući potencijal bolesti te ujedno dezinficirale i zaštitile rane i oštećenja na stablima uzrokovane berbom. U tu svrhu od kemijskih pripravaka mogu se koristiti oni na bazi bakra (Cuprablau Z, Champion WP, Kocide DF, Nordox i dr.).Osim pripravaka na osnovi bakra mogu se koristiti i neki organski pripravci na bazi krezoksim-metila (Stroby WG), ali posve dobru zaštitu daju prije spomenuti fungicidi. Bakreni fungicidi preporučuju se za korištenje, jer dobro djeluju i na neke druge bolesti masline, kao što je „bakterijski rak“ i „patula“.

Napominjemo da je pravovremenost tretiranja puno bitnija od izbora sredstva kojim će se tretirati.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ

 

WordPress Video Lightbox