Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam

Projekti EU4AGRI , EU4AGRI Recovery i EU4Business Recovery su 23. prosinca 2021. godine objavili javni poziv za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam, koji je zatvoren 15. ožujka 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 47 prijava prema administrativnim, općim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijska posjeta na terenu.

Administrativne, opće i posebne kriterije zadovoljilo je 7 podnositelja prijave.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnositelji prijave su od 250 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 50 bodova za nastavak evaluacije. Ocjenu kvalitativnih kriterija zadovoljilo je 6 prijava.

Kroz ocjenu prijedloga projekata, podnositelji prijava su od postojećih 100 bodova morali osvojiti minimalno 70 bodova. Ocjenu projektnih prijedloga je prošlo 6 prijava.

Nakon terenske verifikacije, 5 podnositelja prijave preporučeno je za financiranje i uvrštavanje na preliminarnu listu.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

Naziv podnositelja prijave

Partneri

Ispunjenost općih i posebnih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Ocjene projektnog prijedloga

 

Odabrana prijava

1. Turistička agencija „BIS TRAVEL“ Danijel Prpoš, Predrag Trninić, „BERRY TALE“sp  DA 130 72 DA
2. Općina Han Pijesak PPG Nada Maksimović, Ljubomir i Ljubiša Kosorić, SUR-Restoran „POGLED“, PD „Javor – Sunčana planina“  DA 105 70 DA
3. Općina Čitluk 

 

„HERCEGOVAČKO SELO“ d.o.o., OPG Mario Vasilj, Šimun Bencun, OPG Ivan Kordić  DA 85 73 DA
4. Općina Breza 

 

PPG „BAŠ-BAŠČA“, Mevludin Šišić, Motel „BOSNIA“  DA 80 70 DA
5. Javno poduzeće Nacionalni park „Una“ doo  Kemal Štrkljević, Mustafa Fajković, Obrt „PČELICA“  DA 55 70 DA

 

Sve navedeno objavljeno je na web stranici EU4Agri, gdje svi zainteresirani mogu pronaći i listu prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu.

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnositelji prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenoj pisanoj obavijesti, svi podnositelji prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnositelji prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 25. srpnja 2022. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili osobno (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena osobi koja osobno dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora, navedeno je u objavi na web stranici EU4Agri.

Općina Čitluk kao vodeći partner je pružila svu moguću podršku grupi OPG-ova i privatnika koji su ispunjavali uvjete da se prijave na natječaj. Općina Čitluk kao vodeći partner i partneri jedini su podnositelji prijave iz Hercegovine koji su uvršteni na preliminarnu listu odabranih prijava.

WordPress Video Lightbox