Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

OŠ fra Didaka Buntića sudjelovala u humanitarnoj akciji za dječaka Antu

Osnovna škola fra Didaka Buntića iz Čitluka uključila se u humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za potrebe liječenja Ante Knezovića iz Posušja i to na način da je u prostorijama škole bila postavljena kutija za dobrovoljne priloge i istaknuti informativni materijali na kojima su navedene mogućnosti sudjelovanja u humanitarnoj akciji.

Nažalost, malenom Anti bezbrižno djetinjstvo i odrastanje pokvarila je teška zloćudna bolest EWING SARCOMA PELVICIS, rak kostiju. Zbog navedenog Ante se više od godinu dana bori s teškom dijagnozom i cijelo vrijeme liječi u Klinici za dječje onkološke bolesti “Mladen Ćepulić” u Zagrebu. Nakon ciklusa kemoterapija i iscrpnih pregleda sprema se na operaciju. Za troškove liječenja, boravka u Zagrebu i samu operaciju, potrebna su velika novčana sredstva te se iz toga razloga u prikupljanje istih uključila OŠ fra Didaka Buntića sa svojim učenicima.

Novac prikupljen tijekom održavanja humanitarne akcije u OŠ fra Didaka Buntića već je uplaćen na žiro-račun, na čemu se obitelj dječaka zahvalila, a svi koji mogu pomoći u prikupljanju sredstava potrebnih za liječenje, mogu to učiniti uplatom na račun:

Dominik Knezović
TRN: 1613000063737494
Raiffeisen BANK

Po završetku humanitarne akcije Osnovna škola fra Didaka Buntića zahvalila se učenicima, roditeljima i svima koji su se odazvali pozivu za sudjelovanje u humanitarnoj akciji.

WordPress Video Lightbox