Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općinsko vijeće Čitluk usvojilo odluku s mjerama pomoći poduzetnicima pogođenim koronavirusom

Informacija o proglašenju nepogode uzrokovane koronavirusom COVID – 19 i mjere pomoći poduzetnicima sa područja općine Čitluk koji su pogođeni posljedicama proglašene nepogode bile su glavne točke dnevnog reda današnje 38. sjednice Općinskog vijeća Čitluk. Uz poštivanje propisanih higijensko – epidemioloških mjera sjednica je održana u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo.

Informaciju o proglašenju nepogode uzrokovane koronavirusom COVID – 19 i svim poduzetim mjerama na području općine Čitluk prezentirao je Marin Radišić, načelnik općine Čitluk. U svom izlaganju načelnik Radišić pobrojao je sve odluke koje je u proteklom razdoblju donio Stožer civilne zaštite općine Čitluk te se osvrnuo na aktivnosti Doma zdravlja, Crvenog križa Čitluk i ostalih službi.

U proteklom razdoblju u Čitluku je testirano 566 osoba, od kojih je kod 90 osoba laboratorijski potvrđena prisutnost koronavirusa. Nažalost, tri osobe zaražene koronavirusom su preminule, 86 osoba se do održavanja sjednice oporavilo, dok je za oporavak ostala još samo jedna osoba, koja je u fazi retestiranja. Također, u skoro vrijeme isteći će sve izrečene mjere izolacije.

Zaključujući svoje izvješće načelnik Radišić kazao je kako se općina Čitluk, suočena s ozbiljnim problemom, pokazala svoju dobru stranu i da je u kratkom razdoblju došla do dobrih rezultat u borbi s pandemijom koronavirusa. Prema načelnikovim riječima najveća zasluga za uspjeh pripada ljudima koji su se pridržavali mjera, a na poseban način Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, zahvalio se svima koji su se radeći svoj posao neizmjerno žrtvovali u proteklom razdoblju, kao i svima koji su na bilo koji način dali doprinos u borbi s koronavirusom na području općine Čitluk.

O posljedicama koronavirusa vijećnice i vijećnici OV Čitluk razgovarali su i pod točkom dnevnog reda na kojoj su razmatrane mjere pomoći poduzetnicima pogođenim posljedicama proglašenja nepogode uzrokovane koronavirusom COVID – 19. Ovu točku dnevnog reda također je obrazložio Marin Radišić, načelnik općine Čitluk.

Mjere pomoći poduzetnicima, koji su zbog odluka donesenih na općinskoj i višim razinama vlasti, obustavili gospodarsku aktivnost na području općine Čitluk u skladu sa danas usvojenom odlukom odnose se na oslobađanje obveze plaćanja: komunalne naknade za razdoblje trajanja zabrane rada po zapovijedi stožera civilne zaštite i obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Čitluk u kojima se nije mogla obavljati djelatnost za razdoblje trajanja zabrane po zapovijedi stožera civilne zaštite. Za isto razdoblje poduzetnici će biti oslobođeni obveze plaćanja naknada za: korištenje javnih površina, naknada (računa) za odvoz komunalnog otpada, naknada za postavljanje reklamnih panoa i/ili displeja na području općine Čitluk, naknada za površine uz ceste na kojim se postavljaju reklame i obveze plaćanja naknada za postavljanje reklama na objekte.

Jedna od mjera pomoći poduzetnicima bit će i obustava svih ovršnih postupaka i postupaka prisilne naplate koji su pokrenuti od strane Općine ili poduzeća i ustanova kojima je osnivač Općina Čitluk za vrijeme dok traje stanje prirodne nepogode.

Navedena oslobađanja od obveze plaćanja odnose se na razdoblje od 01. travnja do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je ukinuta zabrana, uz mogućnosti produženja koja ovisi od epidemiološke situacije na području općine Čitluk.

Riječ je o prvom setu mjera pomoći poduzetnicima, dok će Općina Čitluk u suradnji sa višim razinama vlasti kao dodatne mjere osigurati naknade za poduzetnike, obrtnike i zaposlenike koji su prestali sa radom u vrijeme trajanja epidemije koronavirusa te za sve osobe koje su zadržane na svojim radnim mjestima.

Ovim mjerama nastoji se pomoći i rasteretiti privatni sektor, posebice obrtnike, mala i srednja poduzeća te osigurati likvidnost poslovanja gospodarstvenika na području općine Čitluk.

Odluka o mjerama za pomoć gospodarstvenicima usvojena je jednoglasno.

Na današnjoj sjednici Vijeće je usvojilo prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk kojim se omogućava da se iznimno, u izvanrednim okolnostima održavaju online sjednica: radnih tijela Vijeća, Kolegija i same sjednice Općinskog vijeća Čitluk, kao i dostavljanje materijala za pripreme sjednice elektronskim putem. Navedene izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk obrazložio je Ivo Bevanda, tajnik Općinskog vijeća Čitluk.

Pred kraj 38. sjednice OV Čitluk, vijećnice i vijećnici su razmatrajući prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo, koje je obrazložila Jasna Karačić, pomoćnica načelnika iz Službe za gospodarstvo, te su dali svoju suglasnost za dodjelu koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije.

Zahtjeve za dodjelu koncesija za obavljanje navedene djelatnosti podnijela su tri gospodarska društva.

WordPress Video Lightbox