Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općinsko vijeće Čitluk raspravljalo o nacrtu plana proračuna Općine Čitluk

Općinsko vijeće Čitluk danas je u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo održalo 2. redovitu sjednicu. Vijećnice i vijećnici na današnjoj su sjednici razmatrali i usvojili prijedloge za rješavanje pitanja ispred Odbora za Izbor i imenovanja Općinskog vijeća Čitluk, nakon čega su usvojili prijedlog odluke o privremenom financiranju javnih potreba općine Čitluk za razdoblje siječanj – ožujak 2021. godine te nacrt plana proračuna Općine Čitluk za 2021. godinu.

Na današnjoj sjednici prezentirano je izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk u 2020. godini. Također, Općinsko vijeće Čitluk usvojilo je odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta.

Nakon razmatranja prijedloga Odbora za Izbor i imenovanja Općinskog vijeća Čitluk na 2. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk konstituirano je šest radnih tijela ovog predstavničkog tijela. Imenovanjem članova na današnjoj sjednici formirani su: Odbor za mjesne zajednice i predstavke i pritužbe građana, Odbor za Proračun, financije i gospodarstvo, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za pitanja branitelja i ratnih stradalnika i Odbor za društvene djelatnosti, zaštitu ljudskih prava, pitanja mladih i jednakopravnost spolova, dok će još dva odbora biti formirana u predstojećem razdoblju.

Usvajanjem odluke o privremenom financiranju javnih potreba općine Čitluk određeno je da će se javne potrebe Općine Čitluk privremeno financirati do visine prosječno mjesečno ostvarenih prihoda u razdoblju siječanj – ožujak 2020. godine.

Uz odluku o privremenom financiranju vijećnice i vijećnici razmatrali su i većinom glasova usvojili te u daljnju zakonom propisanu proceduru uputili nacrt plana proračuna općine Čitluk za 2021. godinu. Usvojenim nacrtom plana općinskog proračuna predviđeno je kako bi ukupni proračunski prihodi, primici, kreditna zaduženja u 2021. godini trebali iznositi 10.995.000,00 KM, a rashodi i izdaci u iznosu od 10.995.000,00 KM, s proračunskom pričuvom od 10.000,00 KM.

Odluku o privremenom financiranju i nacrt plana proračuna vijećnicama i vijećnicima obrazložio je Pavo Zovko, pomoćnik načelnika iz Službe za financije Općine Čitluk, a izvješće o radu Općinskog vijeća Čitluk u protekloj godini prezentirao je Ivo Bevanda, tajnik Općinskog vijeća. U spomenutom izvješću prezentirane su sve aktivnosti Općinskog vijeća Čitluk u protekloj godini. Pored podataka o realizaciji Programa rada Vijeća u tematskom i normativnom dijelu, podataka o razrješenjima i imenovanjima iz nadležnosti Vijeća te davanju suglasnosti i mišljenja Vijeća, podataka o radu radnih tijela i Kolegija Vijeća i popisa akata donesenih od strane Vijeća u protekloj godini, spomenuto izvješće sadrži još čitav niz informacija koje se odnose na rad Vijeća.

Na drugoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk usvojen je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o utemeljenju i imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta na područjima na kojima nisu izrađeni detaljni planovi. Mandat ovog povjerenstva trajat će do 31. prosinca 2021. godine, a za njegove članove imenovani su: Mate Miletić, Ivo Bevanda, Pero Radišić, Katica Primorac i Marin Sivrić.

Polaganjem svečane prisege dužnost vijećnika na današnjoj sjednici preuzeo je vijećnik Tomislav Filipović.

WordPress Video Lightbox