Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općinsko vijeće Čitluk donijelo odluku o jednokratnoj naknadi roditeljima djece upisane u prvi razred osnovnih škola

Danas je u kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo održana 41. sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Vijećnicama i vijećnicima na današnjoj sjednici prezentirane su informacije o radu za 2019. godinu Doma zdravlja Čitluk i Crvenog križa Čitluk, a na dnevnom redu su također bili: Prijedlog odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP), Prijedlog odluke o jednokratnoj naknadi roditeljima djece upisane u prvi razred osnovnih škola, Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za imenovanje i preimenovanje naziva ulica i trgova u općini Čitluk te točka dnevnog reda na kojoj su razmatrani prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo.

Informaciju o radu Doma zdravlja Čitluk u 2019. godini prezentirala je ravnateljica Ozana Medić. U svom izlaganju ravnateljica Medić kazala je kako može biti zadovoljna postignutim rezultatima u protekloj godini, te je posebno naglasila da je Dom zdravlja Čitluk u 2019. godini potpisao ugovor s Vladom HNŽ u okviru Projekta energetske učinkovitosti za BiH (BEEP). Uz obrazloženje da je obnova Doma zdravlja Čitluk započeta i da su radovi na obnovi također podržani od strane Općine Čitluk i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ravnateljica Medić se također osvrnula na otvaranje područne ambulante u Biletić Polju, oftalmološku ambulantu, nastojanja usmjerena na nabavu novog biokemijskog uređaja i ostale aktivnosti usmjerene na povećanje kvalitete pruženih usluga.

O radu Crvenog križa Čitluk u protekloj 2019. godini nazočne na sjednici informirao je Andrija Stojić, tajnik Crvenog križa Čitluk. U informaciji o radu Crvenog križa istaknute su njegove aktivnosti, ali i problemi s kojima se Crveni križ Čitluk susreće u radu.

Nakon prezentiranja informacija o radu, 41. sjednica OV Čitluk nastavljena je razmatranjem prijedloga odluke o usvajanju Akcijskog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) općine Čitluk za razdoblje do 2030. godine. Nakon što je Slaven Markota, koordinator tima za izradu Akcijskog plana, predstavio temeljen odrednice i nakon provedene rasprava, Općinsko vijeće Čitluk donijelo je odluku o usvajanju Akcijskog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama općine Čitluk za razdoblje do 2030. godine. Cilj izrade Akcijskog plana je smanjenje zagađenja okoliša i zaštita životne sredine, prema normativima i standardima propisanim ovim dokumentom, dok je jedan od razloga i otvaranje mogućnosti apliciranja na domaće i međunarodne javne pozive. Izradu Akcijskog plana u potpunosti je financirao UNDP BiH u suradnji sa organizacijom Zeleni klimatski fond (GFC), kojeg su također osnovali Ujedinjeni narodi pod okriljem Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime.

Kako roditelji djece upisane u prve razrede osnovnih škola ne bi sami financirali kupovinu udžbenika Općinsko vijeće Čitluk na današnjoj sjednici usvojilo je odluku o jednokratnoj naknadi roditeljima djece upisane u prvi razred osnovnih škola.

Ovom odlukom odobrava se plaćanje jednokratne naknade u iznosu od 100,00 KM, koja će se dodijeliti roditeljima, samohranom roditelju ili skrbniku za upisano dijete u prvi razred osnovne škole na području općine Čitluk, kao i roditeljima djece upisane u prvi razred specijalnih osnovnih škola za djecu s posebnim potrebama a koje su smještene izvan područja općine Čitluk, na ime pomoći u kupovini udžbenika i školskog pribora. U provedbi ove odluke dostavljanjem popisa upisane djece, uz podatke o roditelju u kojima će biti naveden i broj tekućeg računa, sudjelovati će osnovne škole s područja općine Čitluk, dok će roditelji djece upisane u prvi razred specijalnih osnovnih škola za djecu s posebnim potrebama, a koje su smještene izvan područja općine Čitluk, trebati Općinskoj službi za financije dostaviti potvrdu škole o upisu djeteta u prvi razred te broj tekućeg računa za uplatu naknade.

Odluku o isplati jednokratne naknade roditeljima prvašića obrazložio je Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, koji je u svom obrazloženju naglasio kako je ova odluka usmjerena na pomoć obiteljima, baš kao i odluke o besplatnom prijevozu učenika, jednokratnoj naknadi za novorođeno dijete, koja u 2020. godini iznosi od 200 do 1000 KM, i odluka o isplati novčanih pomoći studentima.

Na 41. sjednici Općinskog vijeća Čitluk, nakon isteka mandata ranijem sazivu, rješenjem koje su vijećnice i vijećnici usvojili jednoglasno imenovani su članovi Povjerenstva za imenovanje i preimenovanje naziva ulica i trgova u općini Čitluk. U spomenuto Povjerenstvo imenovani su: Slaven Markota, Franimir Pervan, Marinko Ivanković, Marin Sivrić, Ivan Stojić, Ante Ćorić i Borislav Šimović. Obveza Povjerenstva je da postupa po zahtjevima građana ili mjesnih zajednica za izmjenu naziva ulica i trgova u naseljenim mjestima na teritoriju općine Čitluk, sve sukladno Odluci o označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima, kao i da predloži svoje usuglašene prijedloge Općinskom vijeću na usvajanje.

Rješavajući pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo vijećnice i vijećnici OV Čitluk usvojili su odluku o oslobađanju plaćanja dijela tekuće (godišnje) koncesijske naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu. Sukladno danas usvojenoj odluci i odredbama ranije usvojenog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na području HNŽ, koncesionari koji na dan stupanja na snagu spomenutog Zakona imaju imaju sklopljen ugovor o koncesiji u kojima su koncesionari Općina Čitluk i Vlada HNŽ, oslobađaju se plaćanja dijela tekuće (godišnje) koncesijske naknade za korištenja predmeta koncesije. Oslobađanje plaćanja koncesije za 2020. godinu vršit će se po propisanim odredbama, a jedan od uvjeta je su izmirene sve obveze po koncesijskim naknadama iz prethodne godine.

WordPress Video Lightbox