Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općinski sud Čitluk najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine Bijakovići i Vionica

Općinski sud Čitluk 18. siječnja 2019. godine objavio je Oglas o najavi uspostave i zamjeni zemljišne knjige za katastarske općine Bijakovići i Vionica. Kako bi isti učinili dostupnijim svim zainteresiranim osobama koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama u K.O. Bijakovići i Vionica po novoj izmjeri a koje odgovaraju nekretninama upisanim u K.O. SP Šurmanci po staroj izmjeri oglas objavljujemo i na web stranici Općine Čitluk.

Rok za prijave od 60 dana počeo je teći 18. siječnja.

U prilozima vijesti donosimo Vam: dopis Općinskog suda Čitluk, Oglas o najavi uspostave i zamjeni zemljišne knjige za katastarske općine Međugorje i Bijakovići, te njegovu objavu u Službenim novinama.

Prilozi:

Dopis Općinskog suda Čitluk

–  Oglas o najaviuspostave i zamjeni zemljišne knjige za katastarske općine Međugorje i Bijakovići

Objava u Službenim novinama

WordPress Video Lightbox