Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Općina Čitluk će po prvi puta dodijeliti priznanje „Počasni građanin Općine Čitluk“

Na 26. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk, koja je održana danas u Hotelu Brotnjo, vijećnice i vijećnici razmatrali su i usvojili više prijedloga, odluka i zaključaka. Na današnjoj sjednici usvojen je prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Čitluk, kao i zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih službi općine Čitluk.

Nakon usvajanja dnevnog reda i pitanja vijećnika, nazočne vijećnice i vijećnike o radu Kulturno-informativnog centra Čitluk u 2022. godini informirao je Zlatko Prusina, ravnatelj KIC-a. Nakon što je ravnatelj Prusina prezentirao podatke iz izvješća, odgovorio na pitanja vijećnika i nakon što je izvješće usvojeno jednoglasno, Predrag Smoljan, predsjednik Općinskog vijeća Čitluk, kazao je kako Zlatko Prusina uskoro ispunjava uvijete za odlazak u mirovinu. Stoga je predsjednik Smoljan podsjetio na brojne odgovorne funkcije koje je tijekom poslovne karijere obavljao Zlatko Prusina, pa tako i funkciju predsjednika Općinskog vijeća Čitluk, i zahvalio se Prusini na svemu učinjenome.

U znak zahvale za dugogodišnji rad, dar Zlatku Prusini, ravnatelju KIC-a Čitluk, uručio je Ivo Bevanda, tajnik Općinskog vijeća Čitluk.

Uz izvješće o radu KIC-a na današnjoj sjednici vijećnice i vijećnici također su informirani o radu Gradske ljekarne Čitluk u prošloj godini. Izvješće o radu Gradske ljekarne prezentirala je Martina Martinac, ravnateljica Gradske ljekarne Čitluk, a izvješće je usvojeno jednoglasno.

Franimir Pervan, pomoćnik načelnika iz Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove prezentirao je prijedloge za rješavanje pitanja koje je spomenuta općinska služba pripremila za 26. sjednicu OV Čitluk, koje je Općinsko vijeće Čitluk usvojilo nakon prezentiranja i provedenih diskusija.

Vijećnice i vijećnici OV Čitluk danas su usvojili prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk kojim se predlaže da se na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk povodom Dana općine dodijele dva javna priznanja, i to po prvi puta javno priznanje Počasni građanin Općine Čitluk i javno priznanje Nagrada Općine Čitluk za životno djelo.

U znak javnog priznanja za ostvarene uspjehe u radu i djelovanju, kojima se doprinosi razvoju i ugledu lokalne zajednice, Općina Čitluk javna priznanja će dodijeliti gospođi Mary Walsh i don Draganu Filipoviću.

Priznanje Počasni građanin Općine Čitluk bit će dodijeljeno Mary Walsh, istaknutoj humanitarki koja je vlastite potencijale, znanje i etičnost stavila u službu društvenog i humanitarnog rada, širenje ideje humanosti i općeg dobra, a posebice za značajnu potporu djeci s teškoćama u razvoju, dok je dobitnik Nagrade Općine Čitluk za životno djelo don Dragan Filipović za njegov doprinos razvoju umjetnosti, obrazovanja i kulture te izniman doprinos u promidžbi i razvoju ugleda općine Čitluk.

Općinsko vijeće Čitluk, većinom glasova nazočnih vijećnica i vijećnika,  usvojilo je zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih službi općine Čitluk. Podsjetimo, na prethodnoj sjednici usvojena je odluka o utemeljenju Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih službi općine Čitluk, a temeljne odredbe danas usvojenog Pravilnika predstavio je Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk.

Pod točkom razno vijećnice i vijećnici upoznati su s izvješćem o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSA) na području općine Čitluk za 2022. godinu. Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga potpisan je krajem trećeg kvartala 2022. godine, od tada su provođene opsežnije aktivnosti vezane za njegovu implementaciji. Spomenutim izvješćem i pripremljenim planom aktivnosti za 2023. godinu, nastavlja se daljnji napredak u realizaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga.

WordPress Video Lightbox