Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Čitluk

U dvorani za sastanke Hotela Brotnjo danas je održana dvadeseta sjednica Općinskog vijeća Čitluk.

Današnja sjednica započela je usvajanjem dnevnog reda, kojeg je predstavio Predrag Smoljan, predsjednik OV Čitluk, a nakon usvajanja dnevnog reda uslijedilo je usvajanje zapisnika s prethodne sjednice i pitanja vijećnika.

Nakon točke dnevnog reda pod kojom su vijećnice i vijećnici postavili svoja pitanja i na njih dobili odgovore, nazočne vijećnice i vijećnike o radu u proteklom razdoblju informirali su ravnatelji Ivan Ostojić, Pero Petrišić i Marin Kapular. Prilikom prezentiranja informacija o radu, ravnatelji OŠ Bijakovići, OŠ Čerin i OŠ fra Didaka Buntića također su odgovorili na pitanja vijećnika vezana za rad osnovnoškolskih ustanova kojima su na čelu.

Na dnevnom redu 20. sjednice OV Čitluk bilo je i izvješće o Skupštini JB Broting za 2021. godinu. Skupština JP Broting održana je 19. rujna 2022. godine, a izvješće o radu Skupštine prezentirala je Iva Milićević, opunomoćenica državnog/općinskog kapitala, nakon čijeg izlaganja je izvješće o održanoj skupštini usvojeno većinom glasova.

Uz izvješće o radu Skupštine, na današnjoj sjednici prezentirana je i informacija o radu direktora JP Broting. Ante Ćorić u kratkim je crtama predstavio rad JP Broting u proteklom razdoblju i dao odgovore na postavljana vijećnička pitanja.

U proteklom razdoblju revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH obavili su reviziju financijskog poslovanja Općine Čitluk, a o nalazu revizora vijećnice i vijećnike OV Čitluk informirao je Pavo Zovko, pomoćnik načelnika iz Službe za financije. Zovko je tijekom provedbe revizije bio koordinator ispred Općine Čitluk, koji je naglasio kako je izvješće revizora pozitivno sa rezervom te da su u izvješću dane i određene preporuke.

Općinsko vijeće Čitluk jednoglasno je na današnjoj sjednici usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke zajednice općine Čitluk te Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Nacrt statuta Turističke zajednice općine Čitluk, čije je glavne odredbe obrazložio Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, o čemu su vijećnice i vijećnici proveli opsežnu raspravu.

Vijećnice i vijećnici na 20. sjednici Općinskog vijeća Čitluk jednoglasno su usvojili rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Sveti Josip radnik“. Ovim rješenjem za predsjednika navedenog upravnog vijeća imenovan je Ivo Bevanda – predstavnik Općine Čitluk, dok su za članove imenovani: Antonela Planinić – predstavnica Općine Čitluk, Mario Milićević – predstavnik Općine Čitluk, Slaven Pehar – predstavnik Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ i Magdalena Musa – predstavnica Ustanove.

Mandat imenovanih članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Također, na 20. sjednici OV Čitluk jednoglasno su usvojeni prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

WordPress Video Lightbox