Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana četvrta sjednica Općinskog vijeća Čitluk

U kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo danas je održana četvrta sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Na današnjoj sjednici usvojena je odluka o ostvarenju proračuna, također su usvojeni Plan zaštite od požara, Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje općine Čitluk za period 2020. – 2025. godine i niz ostalih odluka, među kojima su bili potvrda imenovanja Javnog pravobranitelja općine Čitluk i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Čitluk.

Nakon usvajanja dnevnog reda, izvatka iz zapisnika sa prethodne sjednice i pitanja vijećnika, Radmila Jakiša, ravnateljica Gradske ljekarne Čitluk i Zdenko Markota, ravnatelj Centra za socijalni rad Čitluk, vijećnice i vijećnike informirali su o radu u 2020. godini institucija kojima su na čelu. Izvješća o radu Gradske ljekarne Čitluk i Centra za socijalni rad Čitluk usvojena su jednoglasno, nakon što su ravnatelji odgovorili na njima upućena pitanja tijekom razmatranja izvješća o radu.

Načelnik općine Čitluk Marin Radišić nakon usvajanja spomenutih izvješća o radu prezentirao je podatke vezane za ostvarivanje proračuna u protekloj godini. U načelnikovom izlaganju moglo se čuti da su u planu proračuna za 2020. godinu prihodi i primici bili planirani u iznosu od 9.330.000,00 KM, te da su do 31.12.2020. godine ostvareni 102,49%, što iznosi 9.561.897,42 KM. Za isto razdoblje tekući i kapitalni rashodi planirani su u iznosu od 9.330.000,00 KM, od toga tekuća pričuva 10.000,00 KM, a ostvarenje 31.12.2020. godine iznosilo je 107,19% ili 10.000.961,54 KM. Općinsko vijeće Čitluk odluku o usvajanju ostvarenja Proračuna Općine Čitluk u 2020. godini usvojilo je sa 17 glasova za i 2 suzdržana glasa.

Vijećnice i vijećnici OV Čitluk na današnjoj sjednici razmatrali su i odluku o usvajanju Plana zaštite od požara, koju je obrazlagao Mario Rozić, pomoćnik načelnika i tajnik Ureda načelnika Općine Čitluk. Plan zaštite od požara za područje općine Čitluk izrađen je u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju ovu oblast, a ovaj važni programsko-planski dokument usvojen je jednoglasno. Inače, Plan zaštite od požara izrađen ja kroz sudjelovanje Općine Čitluk u projektu „EU za bolju civilnu zaštitu“. Konzorcijski partneri u provođenju navedenog projekta su: Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a Republike Hrvatske i AZUR – Asocijacija za upravljanje rizicima u BiH, dok su konzorcijski partneri u izradi projekta: INZA – Agencija za zaštitu ljudi i imovine i IRC – Istraživačko razvojni centar.

Također jednoglasno na današnjoj sjednici usvojen je Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje općine Čitluk za period 2020. – 2025. godine. Program gospodarenja kojim se određuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu za područje Općine Čitluk prezentirala je Jasna Karačić, pomoćnica načelnika.

Na četvrtoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk donesena je odluka kojom se potvrđuje rješenje o imenovanju Mladenke Stojić na dužnost Javne pravobraniteljice Općine Čitluk. Imenovanje Javne pravobraniteljice potvrđeno je jednoglasno, kao i rješenje o konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Čitluk. Za članove spomenutog upravnog vijeća, na mandatno razdoblje od četiri godine, imenovani su: dr. Vlatka Martinović, dr. Blagica Bokšić i dr. Tomo Vučić. Za dvije točke dnevnog reda vezane za imenovanja uvodne napomene dao je Ivo Bevanda, tajnik OV Čitluk.

Vijećnica Bernarda Primorac i vijećnik Jure Džida na današnjoj sjednici položili su svečanu prisegu, a također je provedena anketa o terminu održavanja sjednica Općinskog vijeća Čitluk.

WordPress Video Lightbox