Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana 32. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Pod predsjedanjem Predraga Smoljana, predsjednika Općinskog vijeća Čitluk, danas je u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra održana 32. sjednica Općinskog vijeća Čitluk.

Na početku sjednice vijećnici su usvojili predloženi dnevni red i postavili svoja vijećnička pitanja, nakon čega je Ivan Ostojić, ravnatelj Osnovne škole Bijakovići, vijećnicima prezentirao informaciju o radu Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima.

Nakon ove točke dnevnog reda uslijedila je prezentacija prijedloga odluke o određivanju, organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Čitluk, a nakon što su vijećnici raspravljali o odredbama odluke kojom se određuju javne parkirališne površine, parkirališne zone, uređuje se organizacija i način naplate parkiranja, definira vremensko ograničenje trajanja parkiranja, nadzor na javnim parkiralištima s naplatom na području općine Čitluk, te kaznene odredbe i prekršajni postupak, odluka je usvojena većinom glasova. Za usvajanje ovakve odluke glasovalo je šesnaest vijećnika, dok su dva vijećnika bila suzdržana.

Načelnik općine Čitluk Marin Radišić na današnjoj sjednici prezentirao je informaciju o aktivnostima u svezi postupka donošenja izmjena i dopuna Regulacijskog plana „Bare 1“ u Čitluku, nakon čega je Općinsko vijeće Čitluk jednoglasno usvojilo zaključak vezan za ovu točku dnevnog reda.

Vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na današnjoj 32. sjednici OV Čitluk razmatrali su nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Spomenuti nacrt odluke prezentirao je Mate Miletić, savjetnik načelnika, a nakon prevedene diskusije nacrt odluke je usvojen i poslan u daljnju proceduru u kojoj će svojim primjedbama i sugestijama aktivno sudjelovati vijećnici, što je zaključak današnje diskusije o ovoj opsežnoj odluci.

Usvajanjem prijedloga o razriješenu na današnjoj 32. sjednici OV Čitluk dužnosti člana Povjerenstva za raspodjelu sredstava ostvarenih uporabom zone posebnog prometnog ustroja iz mjesne zajednice Bijakovići razriješen je Mile Ostojić, dok je rješenjem o imenovanju za člana spomenutog Povjerenstva ispred MZ Bijakovići imenovan Jure Ostojić.

Pred kraj 32. sjednice Općinsko vijeće Čitluk usvojilo je prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo i prijedloge za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

WordPress Video Lightbox