Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana 29. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

U kongresnoj dvorani Hotela Brotnjo danas je održana 29. sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Današnja sjednica započela je usvajanjem dnevnog reda i usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice, nakon čega su uslijedila pitanja vijećnica i vijećnika.

Mile Galić, tajnik Sportskog saveza Brotnja, informirao je nazočne vijećnice i vijećnike o radu Sportskog saveza Brotnja u 2022. godini, a nakon informacije o radu Sportskog saveza, vijećnice i vijećnici informirani su o radu Javnog pravobraniteljstva Općine Čitluk. Izvješće o radu Javnog pravobraniteljstva Općine Čitluk za 2022. godinu prezentirala je Mladenka Stojić, javna pravobraniteljica Općine Čitluk, a navedeno izvješće o radu usvojeno je većinom glasova.

Na 29. sjednici Općinskog vijeća Čitluk vijećnice i vijećnici raspravljali su o radu Radne grupe za praćenje implementacije Plana upravljanja otpadom za Općinu Čitluk, nakon što je Ivan Stojić, član Radne grupe, prezentirao informaciju o radu radne grupe koja je s radom započela početkom ove godine i do sada održala četiri radna sastanka. Uz informaciju o radu spomenute radne grupe vijećnice i vijećnici također su raspravljali o prikupljanju i upravljanju otpadom na području cijele općine Čitluk.

Općinsko vijeće Čitluk na 29. sjednici jednoglasno je usvojilo zaključak o davanju suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Centra za socijalni rad Čitluk, a potrebne izmjene i dopune obrazložio je Ivo Bevanda, tajnik OV Čitluk. Tajnik Općinskog vijeća Čitluk također je dao uvodno obrazloženje o aktima vezanim za razrješenje i imenovanje člana Organizacijskog odbora Turističko-kulturno-gospodarske manifestacije Dani Berbe grožđa.

Nakon što je Borislav Šimović podnio ostavku na mjesto člana Organizacijskog odbora Turističko-kulturno-gospodarske manifestacije Dani berbe grožđa, Općinsko vijeće Čitluk donijelo je rješenje o razrješenju člana Organizacijsko odbora zbog navedenog razloga, a nakon rješenja o razrješenju OV Čitluk donijelo je rješenje o imenovanju Ivana Stojića za člana Organizacijskog odbora Turističko-kulturno-gospodarske manifestacije Dani berbe grožđa.

Vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na današnjoj sjednici usvojili su prijedloge za rješavanje pitanja koje su za današnje zasjedanje pripremile Općinska služba za gospodarstvo i Općinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta.

 

WordPress Video Lightbox