Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Danas je u dvorani za sastanke Hotela Brotnjo održana 25. sjednica Općinskog vijeća Čitluk. U uvodnom dijelu sjednice Predrag Smoljan, predsjednik Općinskog vijeća Čitluk, predstavio je dnevni red i prilikom predstavljanja upoznao nazočne vijećnice i vijećnike s potrebom odlaganja za danas najavljene prezentacije izvješća o radu Kulturno-informativnog centra Čitluk, nakon čega je dnevni red usvojen jednoglasno, a kasnije su usvojene i sve odluke, rješenja i zaključci koji su bili na dnevnom redu 25. sjednice Općinskog vijeća Čitluk.

Vijećnice i vijećnici nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika s prethodne sjednice imali su priliku postaviti svoja vijećnička pitanja, nakon čega su razmatrali izvješća o radu u 2022. godini Centra za socijalni rad Čitluk i Edukacijsko – rehabilitacijskog centra „Sv. Josip Radnik“.

Izvješće o radu Centra za socijalni rad Čitluk na 25. sjednici OV Čitluk prezentirao je Zdenko Markota, ravnatelj Centra. Ravnatelj Markota istaknuo je kako je protekla godina bila jako zahtjevna za Centar za socijalni rad Čitluk zbog povećanog obima posla vezanog za uvođenje u prava korisnika te pohvalio rad svojih djelatnika. Rad ravnatelja Markote i njegovih djelatnika pohvalili su vijećnici tijekom razmatranja izvješća o radu koje je usvojeno jednoglasno, a biranim riječima za dugogodišnji rad ravnatelju Markoti zahvalio se Predrag Smoljan, predsjednik OV Čitluk.
Naime, ravnatelj Zdenko Markota uskoro odlazi u mirovinu te mu je na današnjoj sjednicu uručen prigodni dar u znak zahvale za predani dugogodišnji rad, dok se ravnatelj Markota zahvalio predsjedniku OV Čitluk, tajniku OV Čitluk, načelniku općine Čitluk te svim vijećnicama i vijećnicima na potpori koji su davali radu Centra za socijalni rad Čitluk u njegovom nastojanju da pomogne žiteljima Brotnja.

Centar za socijalni rad Čitluk jako je važna ustanova jer se u svom radu bavi problematikom osjetljivih skupina građana, a o potrebama jednog dijela potrebitih žitelja naše općine brigu vodi i Edukacijsko – rehabilitacijski centar „Sveti Josip Radnik“. Izvješće o radu ovog centra u 2022. godini prezentirala je Matea Brekalo, ravnateljica Centra, koja je istaknula kako usluge Centra u ovom trenutku koristi 104 djece, od kojih je kod nekih riječ o kratkotrajnoj potrebi za uslugama, dok dio korisnika ima stalnu potrebu za uslugama centra u Potpolju. Ravnateljica Brekalo istaknula je dobru opremljenost nedavno osnovanog centra te se zahvalila vijećnicama i vijećnicima na njihovom angažmanu i dodala kako su korisnici usluga uz žitelje s područja općine Čitluk i žitelji okolnih gradova i općina, kao i da uz educirani kadar pri Edukacijsko – rehabilitacijskom centru „Sveti Josip Radnik“ djeluje Stručno tijelo za procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju HNŽ koje radi prema Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja, invaliditeta i zdravlja (MKF model).

Izvješće o radu Edukacijsko – rehabilitacijskog centra „Sveti Josip Radnik“ usvojeno je jednoglasno uz pohvale za rad.

Na 25. sjednici Općinskog vijeća Čitluk dužnosti člana Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića razriješena je Katica Sivrić – predstavnica roditelja, a za novog člana imenovan je Ivica Dugandžić.

Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, na današnjoj sjednici prezentirao je prijedlog odluke o ostvarenju proračuna Općine Čitluk u 2022. godini. Govoreći o ostvarenju proračuna načelnik Radišić je kazao kako su rebalansom proračuna za 2022. godinu prihodi, primici i zaduženja planirani u iznosu 11.550.000,00 KM, a ostvareni su 100,86% što iznosi 11.649.475,60 KM. Govoreći o rashodovnoj strani proračuna načelnik Radišić je kazao kako su tekući i kapitalni rashodi rebalansom proračuna za 2022. godinu bili planirani iznosu od 11.550.000,00 KM, s tekućom pričuvom 10.000,00 KM te da je njihovo ostvarenje na kraju godine iznosilo 97,64% ili 11.277.829,66 KM, uz zaključak da Općina Čitluk sve svoje obveze izvršava redovito.

Vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na 25. sjednici OV Čitluk većinom glasova usvojili su odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja i naknade za korištenje lokalnih prometnica u naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina Čitluk. Izmjene i dopune odluke o uvođenju „vinjete“ odnose se na visinu naknada za dvodnevne i sedmodnevne vinjete, kao i za iznos godišnje naknade koju mogu plaćati prijevoznici koji imaju vozila registrirana u Policijskoj stanici Čitluk. Usvojenim izmjenama i dopunama cijena vinjete je povećana i u sljedećem razdoblju će iznositi:

Naknada za dva dana iznosi:
A) za autobus od 9 do 20 mjesta – 35,00 KM;
B) za autobus od 21 do 35 mjesta – 60,00 KM;
C) za autobus preko 35 mjesta – 120,00 KM.

Naknada za sedam dana iznosi:
A) za autobus od 9 do 20 mjesta – 60,00 KM;
B) za autobus od 21 do 35 mjesta – 110,00 KM;
C) za autobus preko 35 mjesta – 200,00 KM.

Autoprijevoznici s vozilima registriranim u PS Čitluk godišnje vinjete moći će kupiti po cijeni od 300,00 KM, 550,00 KM ili 800,00 KM ovisno o broju sjedišta.

Navedena odluka usvojena je većinom glasova, baš kao i odluka o utemeljenju Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih službi općine Čitluk. Odlukom o utemeljenju Jedinstvenog općinskog tijela uprave i stručnih službi općine Čitluk postojeći ustroj se mijenja i to povezivanjem dvije službe u jednu zbog efikasnijeg pružanja usluga građanima. Danas usvojenom odlukom utemeljeno je pet općinskih službi: Općinska služba za financije, Općinska služba za gospodarstvo, Općinska služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i katastar zemljišta, Općinska služba za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje te Općinska služba za civilnu zaštitu.

Istom odlukom, za obavljanje stručnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu utemeljene su dvije stručne službe: Ured načelnika i Stručna služba Općinskog vijeća.

Na 25. sjednici OV Čitluk usvojeni su svi prijedlozi za rješavanje pitanja koje je za ovu sjednicu pripremila Općinska služba za geodetske i imovinsko – pravne poslove, a pod točkom razno nazočne vijećnice i vijećnike o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama putem ankete informirao je Ivo Bevanda, tajnik OV Čitluk. Navedena anketa provedena je u veljači 2023. godine na uzorku od 300 osoba , a provodi se u okviru sudjelovanja Općine Čitluk u MEG projektu te su vijećnici upoznati s rezultatima o čemu je provedena diskusija.

 

WordPress Video Lightbox