Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održan sastanak o zemljišnoj administraciji u HNŽ

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je u zgradi Vlade HNŽ održao zajednički sastanak sa Željkom Obradovićem i Ivanom Leskom, ravnateljima Federalne i Županijske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, njihovim suradnicima te gradonačelnicima i načelnicima jedinica lokalne samouprave u Županiji.

Na sastanku su predstavljeni postignuti rezultati i projekti koji se trenutačno provode u sektoru zemljišne administracije. Također, predstavljeni su i projekti koji bi u ovom sektoru trebali biti realizirani u budućnosti, objavljeno je na web stranici Vlade HNŽ.

Predsjednik Herceg je, u uvodnom obraćanju, pozdravio održavanje ovog sastanka, istaknuvši značaj sektora zemljišne administracije i prostornih podataka za funkcioniranje cijelog upravnog aparata, napose kao podloge za kvalitetno donošenje odluka o i u prostoru, te u sustavu zaštite okoliša.

Ravnatelji Obradović i Lesko nazočne su upoznali s aktualnim projektima koji se provode u Federaciji BiH i Županiji. Posebno su istaknuti projekti usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga, uspostave adresnog registra i uspostave katastra nekretnina. Ti projekti u budućem razdoblju trebaju biti implementirani u većini jedinica lokalne samouprave. Budući da projekti uspostave adresnog registra i uspostave katastra nekretnina ne mogu biti realizirani bez iznimna doprinosa jedinica lokane samouprave i pojačanog angažmana njihovih nadležnih službi, upućen je poseban poziv nazočnim predstavnicima jedinica lokalne samouprave za intenzivnijom suradnjom.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije

WordPress Video Lightbox