Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Odobreno kreditno zaduženje za izgradnju novog tlačnog cjevovoda i povećanje zapremine vodospreme Jelina glavica

Danas je u Hotelu Brotnjo održana 38. sjednica Općinskog vijeća Čitluk. Vijećnice i vijećnici usvojili su niz odluka, među kojima svakako valja izdvojiti odluku o odobravanju kreditnog zaduženja Općine Čitluk kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekt rekonstrukcije tlačnog cjevovoda od crpne stanice u Biletić Polju do vodospreme Jelina glavica te povećanje zapremine spomenute vodospreme.

Današnja sjednica započela je uvodnim napomenama predsjednika Općinskog vijeća Čitluk Predraga Smoljana, kojima je predsjedavajući podsjetio na održavanje kolegija i sastanak ostalih radnih tijela koji su prethodili sjednici, nakon čega je jednoglasno usvojen predloženi dnevni red.

Nakon usvajanja izvatka iz zapisnika s prethodne sjednice, vijećničkih pitanja, upućenih načelniku Općine Čitluk, općinskim službama i javnim poduzećima, vijećnice i vijećnike o radu Gradske ljekarne Čitluk u 2023. godini izvijestila je Martina Martinac, ravnateljica Gradske ljekarne Čitluk.

Gradska ljekarna Čitluk je ugovorna zdravstvena ustanova koja opskrbljuje pučanstvo potrebnim lijekovima, sanitetskim materijalom, ortopedskim pomagalima i ostalim artiklima propisanim Zakonom o zdravstvu, o ustroju i djelatnosti ljekarni, a nakon razmatranja izvješća, vijećnice i vijećnici jednoglasno su usvojili prezentirano izvješće, uz pohvale za rad.

Dr. Ozana Medić, ravnateljica Doma zdravlja Čitluk, na današnjoj je sjednici informirala vijećnice i vijećnike o radu Doma zdravlja Čitluk u protekloj godini. U spomenutoj informaciji o radu javnozdravstvene ustanove za pružanje primarne zdravstvene zaštite i određenih oblika specijalističko konzultativno zaštite navedeni su podaci o organizaciji rada, resursima Doma zdravlja Čitluk, pregled pruženih usluga, financijski rezultat, prijedlog mjera za poboljšanje stanja u ustanovi, kao i pregled sudjelovanja Doma zdravlja Čitluk u različitim projektima i aktivnostima.

Obrazlažući prijedlog odluke o kreditnom zaduženju, Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk, naglasio je kako je riječ o kreditnom zaduženju u iznosu od 3,9 milijuna KM kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga, za financiranje kapitalnih investicija Općine Čitluk, i to: izgradnju tlačnog cjevovoda od crpne stanice u Biletić Polju do vodospreme Jelina glavica te izgradnju i povećanje zapremine vodospreme Jelina Glavica. Također, načelnik Radišić informirao je nazočne kako je rok otplate kredita 32 godine, uz grace period od 7 godina, da je kamatna stopa šestomjesečni EURIBOR + fiksna marža, i da će se kredit otplaćivati polugodišnje u jednakim otplatama.

Dakle, svrha kreditnog zaduženja je izgradnja novog tlačnog cjevovoda na spomenutoj dionici od crpne stanice do vodospreme i povećanje zapremine vodospreme Jelina glavica, a riječ je o, kako je ocijenio načelnik Radišić, temeljnim objektima cijelog vodoopskrbnog sustava općine Čitluk. Inače, općina Čitluk ima jedan od najsloženijih vodoopskrbnih sustava u BiH, iz kojeg se, uz općinu Čitluk, opskrbljuju i dijelovi Ljubuškog, Čapljine i Mostara. Bez ulaganja u izgradnju novog tlačnog cjevovoda od Biletić Polja do Jeline glavice i povećanja zapremine Jeline glavice za 4000 metara kubnih kvaliteta vodoopskrbe iz spomenutog sustava mogla bi doći u pitanje te je odluka o kreditnom zaduženju usvojena jednoglasno.

Vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na 38. sjednici usvojili su prijedloge odluka za rješavanje pitanja koje su za ovu sjednicu pripremile Općinska službe za prostorno uređenje, imovinsko — pravne poslove i katastar zemljišta i Općinska služba za gospodarstvo.

Pred kraj sjednice, Predrag Smoljan, predsjednik OV Čitluk, upoznao je nazočne s izvješćem o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSA) na području općine Čitluk u 2023. godini. Cilj ovog izvješća je informirati vijećnice i vijećnike o provođenju spomenutog ugovora, koji je zaključen između Općine Čitluk i J.P. Broćanac d.o.o. Čitluk, a u svrhu implementacije Akcijskog plana za jačanje sustava za očuvanje integriteta Općine Čitluk, u okviru provedbe Projekta općinskog okolišnog upravljanja; (MEG), koji Općina Čitluk provodi u sklopu Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

WordPress Video Lightbox